ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Bezpieczeństwo pracy w atmosferach wybuchowych

 Dodano: 2016-05-12

 

          

      

2015-05-06  

Bezpieczeństwo pracy w atmosferach wybuchowych  

 

27 kwietnia br. odbyło się zebranie częstochowskiego oddziału OSPSBHP połączone z prelekcją pracownika dydaktycznego Politechniki Częstochowskiej dr. inż. Andrzeja Barczyńskiego.
Na wstępie spotkania zarząd przekazał informacje o ukonstytuowaniu się władz oddziału, a także krótką relację ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OSPSBHP, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 17-18 kwietnia br. Przekazano również informacje o planie pracy oddziału (szkoleń i spotkań) w najbliższych miesiącach.
Następnie dr inż. Andrzej Barczyński zaprezentował szczegółowo problematykę dotyczącą szczególnych uwarunkowań bezpieczeństwa pracy w atmosferach, w których występuje zagrożenie wybuchem. Omówił:
– obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy w przypadku zagrożeń wybuchem;
– aktualne regulacje prawne;
– zjawisko wybuchu, warunki zagrożenia wybuchem;
– identyfikację zagrożeń wybuchem;
– klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych;
– oznakowanie substancji niebezpiecznych;
– karty charakterystyki jako podstawowe źródło informacji o właściwościach substancji i zagrożeniach;
– dokument zabezpieczenia przed wybuchem – zasady tworzenia;
– ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu.  

 
  - 1 -