ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym - konferencja w Chełmie

 Dodano: 2016-10-07

 

          

      

2015-10-06  

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym - konferencja w Chełmie  

 

30 września br. na terenie firmy CEMEX POLSKA Sp. z o.o. – Cementownia Chełm odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym”. Konferencja odbyła się pod patronatem Głównej Inspektor Pracy Iwony Hickiewicz i została zorganizowana przy współpracy: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm, Zarządu Krajowego i Międzyzakładowego Cemex Polska ZZ „Budowlani”, Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Uczestnikami konferencji byli – oprócz współorganizatorów – przedstawiciele zakładów cementowych z całej Polski, a także: prezes Cemex Polska Marcelo Catala, przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski, Krzysztof Popielski – zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, Włodzimierz Biaduń – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Dariusz Gawlak – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Tematyka wykładów:
– Jak zapobiegać wypadkom przy pracy w przemyśle cementowym? Prezentacja wyzwań oraz dobrych praktyk bhp przemysłu cementowego – przedstawiciele koncernów cementowych.
– Jak usprawniać standardy bhp w przemyśle cementowym? Problemy bhp w polskich cementowniach stwierdzone podczas kontroli PIP, propozycje ich eliminacji – Artur Dmuch – nadinspektor pracy, kierownik oddziału PIP w Chełmie.
– Współpraca przemysłu cementowego z instytucjami naukowymi w celu zapewnienia najwyższych standardów bhp na przykładzie programu promocji zdrowia w Cemex Polska oraz programu behawioralnego CRH – Marzena Malińska.
– Wdrożenie programów obserwacji zachowań w przemyśle cementowym na przykładzie Grupy Ożarów S.A. – Małgorzata Pęciłło – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
– Dotacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zadania z zakresu prewencji wypadkowej.

Branża cementowa jest wysoce specjalistyczna, poszczególne koncerny zatrudniają te same firmy podwykonawcze wykonujące prace charakterystyczne dla tej branży – prace, które mogą stwarzać te same zagrożenia. W związku z tym celem konferencji było przeanalizowanie standardów bhp obowiązujących w przemyśle cementowym oraz problemów i wyzwań, jakie stawiają przepisy prawne oraz regulacje w różnych koncernach. Celem konferencji była również wymiana dobrych praktyk bhp pomiędzy poszczególnymi zakładami oraz zaprezentowanie rozwiązań, które mogą pomóc branży zapobiegać wypadkom przy pracy. Każdy z koncernów posiada bogate doświadczenie i rozwiązania w zakresie zarządzania bhp, które wynikają m.in. z tego, że są częścią globalnych organizacji. Warto było podzielić się tymi doświadczeniami. Istotnym elementem konferencji był udział Państwowej Inspekcji Pracy, której wiedza i doświadczenie pomogły określić priorytety w zakresie bhp.  

 
  - 1 -