ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

ATEST w bibliotece Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP

 Dodano: 2016-06-10

 

          

      

2015-06-09  

ATEST w bibliotece Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP  

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP otrzymał od redakcji miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy dwadzieścia jeden roczników miesięcznika z lat 1994-2014. Zdaniem redakcji, przekazane roczniki ATESTU mogą służyć słuchaczom Centralnego Ośrodka Szkolenia, a także wszystkim innym zainteresowanym, w pogłębianiu wiedzy na temat bhp. Liczne artykuły zachowują do dzisiaj znaczną wartość merytoryczną, więc warto udostępniać roczniki ATESTU szczególnie ludziom młodym, stawiającym pierwsze kroki w zawodzie lub przygotowującym się do zdobycia kwalifikacji pracowników służby bhp.
COS organizuje szkolenia doskonalące dla służby bhp, więc z jego zasobów mogą korzystać behapowcy z różnych regionów kraju. W ostatnich latach widać rosnące zainteresowanie nie tylko bieżącą wiedzą fachową z zakresu bhp, ale także historią naszej branży. Pionierskie materiały na ten temat można znaleźć zarówno na łamach ATESTU, jak i w prowadzonym przez miesięcznik Wirtualnym muzeum bhp (www.atest.com.pl/muzeum).
– Otrzymane roczniki są doskonałym materiałem dydaktycznym dla młodych adeptów służby bhp, specjalistów do spraw bhp oraz pracodawców i osób zainteresowanych doskonaleniem warunków pracy. Jednocześnie Centralny Ośrodek Szkoleniowy liczy na dalszą współpracę z miesięcznikiem ATEST w propagowaniu pracy bezpiecznej i higienicznej – mówi Piotr Kaczmarek, dyrektor COS OSPSBHP w Kaliszu.  

 
  - 1 -