ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Oszczędności się nie opłaciły

 Dodano: 2016-08-24

 

          

      

2015-08-21  

Oszczędności się nie opłaciły  

 

W 2008 r. po krachu gospodarczym w Europie i na świecie wprowadzono wiele zmian w regulacjach prawa pracy mających na celu ograniczenie ochrony pracowników, co okazało się równoznaczne ze zmniejszeniem wydatków na ochronę zdrowia i życia pracowników. Według prawodawców, miało to zaoszczędzić środki na rozwój nowych miejsc pracy i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Eksperci ILO (Międzynarodowej Organizacji Pracy) w niedawno opublikowanym raporcie na temat zmian w zatrudnianiu pracowników na świecie wykazali brak powiązania między zmniejszeniem wydatków na ochronę pracowników a poprawą sytuacji na rynku pracy i wzrostem gospodarczym. Badanie, które na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat objęło 63 kraje, w tym najbogatsze państwa, np. Unii Europejskiej, pokazało, że obniżenie poziomu ochrony pracowników i przeniesienie części pieniędzy gdzie indziej nie przyniosło pożądanych efektów, ponieważ nie wpłynęło na zwiększenie koniunktury. Autorzy opracowania przekonują, że właściwie opracowany zakres ochrony pracowników gwarantowanej przez prawo nie powoduje zmniejszenia liczby miejsc pracy. Dowodzą, że w opisanych w raporcie krajach rozwijających się poprawa jakości ochrony zatrudnionych wpłynęła korzystnie na liczbę miejsc pracy. Ostatecznie, w ujęciu całościowym, rządzący powinni mieć również na względzie, że w długiej perspektywie mniejsze wydatki na ochronę zdrowia i życia pracowników oznaczają zwiększone koszty z tytułu odszkodowań, leczenia, rent i innych kosztów czysto ekonomicznych, nie mówiąc już o stratach niematerialnych, jak zmniejszone zaufanie do systemu, pogorszenie jakości wykonywanej pracy, straty w ludziach. Autorzy przekonują, że kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rynku pracy ma wzięcie pod uwagę nie tylko czynników rządowych, przedsiębiorstw, ale też głosu samych pracowników, ponieważ pomimo że stanowią najniższy szczebel, to jednak najszerszy i na nim cały system się opiera.
Szczegółowe dane dostępne są na stronie: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--en/index.htm  

 
  - 1 -