ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Olsztyn wybrał delegatów

 Dodano: 2016-02-09

 

          

      

2015-02-03  

Olsztyn wybrał delegatów  

 

30 stycznia br. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie odbył wymagane statutem zebrania.
Pierwsze zebranie dotyczyło sprawozdania z działalności oddziału, w tym sprawozdania finansowego za rok 2014, oraz przedstawienia propozycji planu pracy na rok 2015. W sprawozdaniu z działalności, które zaprezentowała prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz, znalazły się takie działania jak: jedenaście protokołowanych posiedzeń zarządu oddziału, trzy zebrania członków oddziału, pięć seminariów i jedna konferencja zorganizowana przez zarząd oddziału oraz konkurs plastyczny dla pracowników zakładów pracy i członków ich rodzin, a także konkurs „Aktywy behapowiec”. W planie pracy na rok 2015 prezes zarządu oddziału zaproponowała: cztery zebrania statutowe, seminaria połączone z wizytami technicznymi w zakładach pracy, w których zatrudnieni są członkowie oddziału, organizację pikniku edukacyjnego w Iławie, a także szkolenie dla członków oddziału składające się z pięciu modułów tematycznych. Dodatkowo poddała pod dyskusję udział członków w ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez inne oddziały oraz wyjazd do Włoch do firmy Faraone. Nina Leśna, przewodnicząca oddziałowej komisji rewizyjnej, odczytała sprawozdanie komisji i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2014. Zebrani członkowie oddziału zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
Na drugim statutowym zebraniu dokonano wyboru delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy zaplanowany na 16-17 kwietnia br. Po głosowaniu Elżbieta Bożejewicz podziękowała zebranym za wybór na delegata i poinformowała o zamiarze kandydowania na prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.
Następnie odbyło się seminarium, w którym udział wzięli zaproszeni goście. Byli to przedstawiciele PIP, UDT, UW-M, ZUS, czyli partnerzy w całorocznych działaniach oddziału. Podczas seminarium dyskutowano o wspólnej realizacji planu pracy oddziału OSPSBHP w Olsztynie a także o zaangażowaniu członków oddziału w programy prewencyjno-promocyjne PIP, programy edukacyjne UDT, ZUS oraz projekty UW-M w Olsztynie.
W zebraniach wzięło udział 45 członków oddziału.  

 
  - 1 -