ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Odbyło się XIX Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 Dodano: 2016-05-27

 

          

      

2015-05-26  

Odbyło się XIX Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

 

Ponad pięćdziesiąt osób przyjechało na XIX Forum BHP, organizowane przez Centrum Szkolenia KONTRA, które odbyło się w dniach 19-22 maja br. w Zakopanem. Każdy z trzech dni zajęć (20, 21 i 22 maja) poświęcony był innemu tematowi.
W środę Andrzej Hodyr prowadził zajęcia poświęcone bezpieczeństwu pracy na wysokości. Podał podstawowe przepisy i definicje. Omówił prace wykonywane z podnośników koszowych, prace z wykorzystaniem drabin, prace na dachach i przy elewacjach budynków. Na zdjęciach pokazał wiele negatywnych przykładów, o które jak wiadomo nietrudno, szczególnie w budownictwie. Scharakteryzował przedsięwzięcia mające największy wpływ na właściwe zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na wysokości, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej i specjalistyczne szkolenia z tego zakresu, a także zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych takich jak stałe drabiny służące do wejścia np. na maszty, kominy.
Drugi dzień poświęcono na zajęcia oparte na metodzie open space. Szefowa KONTRY Beata Kaczmarek zaproponowała uczestnikom forum udział w dyskusjach na zadane tematy (po cztery tematy w dwóch sesjach dyskusyjnych). Każdy mógł wziąć udział w dowolnej dyskusji; to od uczestników zależało, jakie tematy poruszą, na co zwrócą uwagę, jakie wnioski wypracują i czym podzielą się na forum podczas podsumowań. Forumowicze chętnie wymieniali się opiniami i wiedzą na takie tematy jak bhp związane ze stosowaniem chemikaliów w zakładach pracy, wypadki przy pracy, psychologia pracy, bhp w biurze, ryzyko zawodowe, szkolenia bhp.
W piątek wrócono do klasycznej formy zajęć, które poprowadził Andrzej Prus. Swoje wykłady poświęcił kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy. Omówił m.in., co i w jakim zakresie kontroluje inspekcja, formalne wymagania związane z wszczęciem i przeprowadzeniem kontroli PIP, uprawnienia inspektorów pracy. Podał informacje na temat sprzeciwu wobec wszczęcia i wykonywania kontroli, formy dokumentowania ustaleń z kontroli, treści protokołu kontroli PIP itp.
Więcej o XIX Forum BHP napiszemy w lipcowym ATEŚCIE.  

 
  - 1 -