ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Niekorzystne zmiany w światowym systemie zatrudnienia

 Dodano: 2016-05-31

 

          

      

2015-05-28  

Niekorzystne zmiany w światowym systemie zatrudnienia  

 

Zmiany w globalnym systemie pracy powodują coraz większe rozwarstwienie społeczne. Dlaczego? – Jednym z głównych powodów jest ogromna różnica między zatrudnianiem pracowników na stałe (tylko 25% zatrudnionych na świecie) a różnymi formami czasowego zatrudnienia i pracą bez żadnej umowy – zauważa Raymond Torres, szef Departamentu Badań Międzynarodowej Organizacji Pracy, komentując najnowszy raport MOP na temat zmieniających się światowych trendów w zatrudnieniu. Raport zwraca uwagę na brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa w życiu pracowników bez umów i ubezpieczenia, którzy nie mają również takiej siły nabywczej, jak pracownicy z korzystną umową na pełen etat. Problem narasta w krajach tzw. wysokorozwiniętych, które zazwyczaj były uważane za modelowe pod względem rozwiązań ekonomicznych w zakresie zatrudnienia na całe życie z dobrze funkcjonującym pakietem zabezpieczenia społecznego.
Znacznie gorzej jest jednak w krajach rozwijających się, gdzie tylko około 5 % pracowników może pochwalić się stałym zatrudnieniem. Około 2/3 pracowników w tych krajach w ogóle nie ma żadnej umowy i pracuje na czarno. Ze społecznego punktu widzenia, w ocenie Raymonda Torresa, sytuacja ta jest głównym czynnikiem powodującym wciąż pogłębiające się nierówności na świecie. W rezultacie, jeśli rządy państw nie odniosą się do tego problemu i nie będą dążyły do ustabilizowania systemu zatrudnienia na świecie, walka z nierównościami wydaje się bezsensowna.
Raport opisuje poszczególne aspekty tego zagadnienia ujęte w 5 dużych sekcji, wzbogaconych o graficzne przedstawienie wyników badań i komentarze. Można go pobrać w całości (w języku angielskim) ze strony https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/WCMS_368626/lang--en/index.htm.
Ponadto raport został opatrzony komentarzami, które zostały zamieszczone pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCrlcu5KChYyHwXlIeD7oLUg.
Raport zwraca uwagę również na konieczność zmian w systemach opieki społecznej, które są powiązane z zatrudnieniem i ubezpieczeniem społecznym.  

 
  - 1 -