ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

19 września – Dzień Służby BHP

 Dodano: 2016-09-12

 

          

      

2015-09-10  

19 września – Dzień Służby BHP  

 

W naszym środowisku przyjęło się już obchodzenie 19 września jako Dnia Służby BHP. Z tej okazji odbywają się co roku różne spotkania, konferencje, a nawet bale. Jest to święto zwyczajowe i nie ma go w oficjalnym kalendarzu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP chce to zmienić. Dlatego 8 września na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP, złożyła oficjalny wniosek o ustanowienie Dnia Służby BHP.
Poniżej zamieszczamy treść tego wniosku:

Wniosek o ustanowienie Dnia Służby BHP

W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, wnoszę o rozważenie możliwości złożenia wniosku przez Radę Ochrony Pracy do Sejmu RP celem uchwalenia dnia 19 września jako coroczny Dzień Służby BHP, wzorem innych grup zawodowych.

Uzasadnienie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zrzesza ok. 2400 osób, posiadających kwalifikacje służby bhp zgodnie z rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (DzU nr 109, poz. 704, ze zm.). Z inicjatywy Zarządu Głównego OSPSBHP, w roku 2010 przeprowadzono w 38 oddziałach w Polsce ankietę dotyczącą wytypowania daty, która korespondowałaby z datą powołania służby bhp w naszym kraju. Respondenci w większości wskazywali na datę 19 września, która jest datą początku obowiązywania Uchwały Nr 592 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1953 r. (z mocą obowiązującą od dnia 19 września 1953 r.) w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (MP z 1953 r., nr 83, poz. 979). Uchwała w swojej treści wskazała obowiązek powołania służby bhp w zakładach pracy a wymienione jej zadania są porównywalne do zadań określonych w obowiązującym cytowanym powyżej rozporządzeniu.
Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego, zwołanego przez Zarząd Główny OSPSBHP, w dniu 10 grudnia 2010 r. uchwałą Delegatów Zjazdu, podjęto decyzję o ustaleniu dnia 19 września, Dniem Służby BHP.
Ponadto z inicjatywy Zarządu Głównego OSPSBHP, 19 września 2011 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie zorganizowano spotkanie reprezentantów organizacji zrzeszających służbę BHP w Polsce, w który udział wzięli:
– Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
– Marcin Babski, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby,
– Henryk Kowalski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników BHP,
– Ryszard Celeda, prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Pracy ,
– Barbara Skorupa, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi.
Podczas spotkania, uczestnicy jednogłośnie ustalili, że dzień 19 września powinien być uznany jako Dzień Służby BHP.
W związku z powyższym uzasadnieniem, występując w imieniu całego środowiska zawodowego, jakim jest Służba BHP w Polsce, wnoszę jak na wstępie. Projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ani innych skutków finansowych.

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP  

 
  - 1 -