ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy” – zakończono szkolenie w Olsztynie

 Dodano: 2016-06-30

 

          

      

2015-06-29  

„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy” – zakończono szkolenie w Olsztynie  

 

„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy” – pod taką nazwą Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie zorganizował bezpłatne szkolenie, w którym udział wzięli pracodawcy oraz osoby zatrudnione w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru działania Oddziału ZUS w Olsztynie i Elblągu.
Celem szkolenia było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Szkolenie zrealizowane zostało w pięciu modułach tematycznych, rozpoczęło się 22 maja, zakończyło 26 czerwca 2015 r. i obejmowało łącznie 40 godzin lekcyjnych, w tym 8 godzin ćwiczeń.
Realizatorami poszczególnych tematów szkolenia byli:
– „Prawna ochrona pracy w systemie zarządzania bhp w zakładzie pracy” – Wiesław Matys, inspektor pracy;
– „Ryzyko zawodowe i system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – Piotr Leśniewski, specjalista ds. bhp, dr Zofia Migus-Bębnowicz, wykładowca akademicki;
– „Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy – ograniczenie narażenia, dobór środków ochronnych” – Tomasz Grausz i Włodzimierz Łabanowski, inspektorzy pracy;
– „Wypadki przy pracy – procedura postępowania, ustalanie przyczyn, działania profilaktyczne, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy” – Adam Sikora, inspektor pracy oraz Grzegorz Achremczyk, ratownik medyczny;
– „Metody szkoleń bhp i popularyzacja wiedzy w zakresie bhp” – Agnieszka Szczygielska, wykładowca CIOP-PIB.
W szkoleniu udział wzięło 97 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, z czego 70% uczestników stanowili członkowie oddziału OSPSBHP w Olsztynie. Organizatorzy szkolenia zapewnili materiały edukacyjne, piśmiennicze oraz catering. W ramach materiałów edukacyjnych, oprócz materiałów przygotowanych przez wykładowców, uczestnicy szkolenia otrzymali podręczniki: „Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy” autorstwa Joanny Gładyś i Stefana M. Kwiatkowskiego (wyd. CIOP-PIB) oraz „22 zadania służby bhp. Standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego (wyd. Wydawnictwo SIGMA-NOT).
Każdy moduł szkolenia zakończył się wydaniem stosownego zaświadczenia. Uczestnicy szkolenia, którzy uczestniczyli we wszystkich modułach, mogli przystąpić do egzaminów pisemnych (test z pytaniami opracowanymi przez wykładowców) i otrzymać dodatkowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp odpowiednio: dla pracodawcy, służby bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp. Takich osób było 65.
Na zakończenie szkolenia przeprowadzono ankietę satysfakcji ze szkolenia. Wyniki ankiet dowodzą, że szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz spełniło oczekiwania uczestników.
Szkolenie zostało sfinansowane z Funduszu Prewencyjnego ZUS.
Oddział OSPSBHP w Olsztynie planuje organizację podobnych szkoleń.  

 
  - 1 -