ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

„Podziel się bezpieczeństwem” – międzynarodowa konferencja w Radomiu

 Dodano: 2016-05-27

 

          

      

2015-05-25  

„Podziel się bezpieczeństwem” – międzynarodowa konferencja w Radomiu  

 

W dniach 7 i 8 maja 2015 r. w Radomiu odbyła się międzynarodowa konferencja „Podziel się bezpieczeństwem” poświęcona wymianie dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja została zorganizowana przez radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz CIOP.
W konferencji uczestniczyło ponad stu fachowców branży bhp z Polski, Włoch, Czech, Niemiec oraz Indii. Wystąpienia prowadzone były w języku polskim, angielskim oraz włoskim.
Konferencja odbywała się w trzech częściach. Pierwsza z nich dotyczyła nauki dla bezpieczeństwa, w drugiej przedstawione zostały produkty i rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy przy pracach budowlanych z firm Assecuro Sp. z o.o., Iturri Poland Sp. z o.o. , Akala Faraone Sp. z o.o. Trzecia część natomiast dotyczyła dobrych praktyk zarówno z polskich, jak i zagranicznych firm prowadzących prace budowlane.
Konferencję poprzedziło wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna praca przyszłości” zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu oraz oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Radomiu. Młodzież wykazała się kreatywnością w postrzeganiu bezpiecznego środowiska pracy.
W części naukowej zabrali głos prelegenci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX w Radomiu, podkreślając rolę organizacji procesów pracy, właściwego doboru środków ochrony indywidualnej w procesie tworzenia bezpiecznego środowiska oraz konieczności współpracy nauki z przemysłem na gruncie działań na rzecz poprawy warunków pracy.
Dobrymi praktykami dzielili się goście z Czech, Indii i Włoch oraz przedstawiciele firm GKPIXM S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o., Budimex S.A., Grupa Ożarów S.A., a także koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Problematykę praktycznego wykorzystania funduszu prewencyjnego ZUS szczegółowo przybliżył uczestnikom pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Drugi dzień konferencji poświęcony był wizycie technicznej na obiektach budowy bloku energetycznego Elektrowni w Kozienicach. Wizytę rozpoczęto od szkolenia bhp, po którym uczestnicy – odpowiednio wyposażeni w środki ochrony indywidualnej – zwiedzili teren budowy.  

 
  - 1 -