ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

„Bezpieczni w Pracy” współpracują z CIOP

 Dodano: 2016-02-25

 

          

      

2015-02-20  

„Bezpieczni w Pracy” współpracują z CIOP  

 

13 lutego br. Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge i TenCate Protective Fabrics oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy podpisały porozumienie o współpracy merytorycznej. Współpraca obejmuje realizację prac w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy.
Strony uzgodniły następujące obszary potencjalnych wspólnych działań: przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem i ergonomią pracowników w środowisku pracy, współpraca przy wdrażaniu wyników prac naukowo-badawczych, wymiana doświadczeń w zakresie działalności statutowej i informacji o realizowanych pracach badawczych lub przedsięwzięciach upowszechniających działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz współpraca przy organizowaniu informacyjnych kampanii społecznych, seminariów, warsztatów lub konferencji. Porozumienie zostało podpisane na rok, z możliwością przedłużenia.  

 
  - 1 -