ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Zebranie oddziału OSPSBHP w Olsztynie

 Dodano: 2015-11-04

 

          

      

2014-11-03  

Zebranie oddziału OSPSBHP w Olsztynie  

 

24 października br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie członków miejscowego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz seminarium. Podczas zebrania wręczono legitymacje kolejnym nowym członkom oddziału, który liczy obecnie 110 członków. W pierwszej części podsumowano organizację wrześniowej konferencji „Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy”. Prezes oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła projekt planu pracy oddziału na kolejny rok.
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium „Programy dofinansowania przedsiębiorstw”. Pierwszym prelegentem był Grzegorz Kordowski – przedstawiciel oddziału ZUS w Olsztynie. Zaprezentował on możliwości pozyskania środków finansowych na poprawę warunków pracy z funduszy prewencyjnych ZUS w ramach projektów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Jest to program, który w ubiegłym roku był realizowany jako projekt pilotażowy. Z możliwości poprawy warunków pracy skorzystało już wiele firm, w tym również z województwa warmińsko-mazurskiego.
Następnie przedstawiciele firmy Max Harter – Grzegorz Dokurno i Michał Pyka przedstawili „program wczesnej defibrylacji w miejscu pracy” opracowany przez firmę PHILIPS. Program ten to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy w schorzeniach kardiologicznych. Zaprezentowane zostały zasady użycia defibrylatora. Ponadto uczestnicy seminarium mieli możliwość uczestniczyć w pokazie użycia defibrylatora szkoleniowego w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Część praktyczna spotkania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników seminarium, którzy mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem zestawu szkoleniowego. Przedstawiciele firmy Max Harter zaprezentowali możliwości finansowania zakupu defibrylatora za środków zewnętrznych, tj. z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych lub też za pomocą odliczeń z PFRON.
Na zakończenie seminarium członek oddziału Krzysztof Wrzosek podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie pozyskania środków z ZUS, jak i pozyskania defibrylatora do systemu pierwszej pomocy (SPP) w miejscu pracy. Jako jeden z pierwszych w kraju złożył wniosek do ZUS o dofinansowanie projektu doradczo-inwestycyjnego, którego celem w tym przypadku była poprawa warunków pracy na terenie oczyszczalni ścieków w zakładzie komunalnym. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i obecnie jego wdrażanie ma się ku końcowi. Natomiast automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) wraz z specjalną gablotą oraz zestawem szkoleniowym tj. defibrylator i fantom został wdrożony do SPP w jednej z firm produkcyjnych dzięki pozyskaniu ponad 60 % dofinansowania z firmy ubezpieczeniowej.  

 
  - 1 -