ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Wsparcie dla bhp – apel do Sejmu

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-04-28  

Wsparcie dla bhp – apel do Sejmu  

Dzisiaj, 28 kwietnia – w Dniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, zwanym też Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Uczestnicy tego posiedzenia wystosowali apel do Sejmu o wparcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

Treść apelu:

„Apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
11 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Wskazał tym samym na wagę i konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracujących oraz zachowanie pamięci o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantuje każdemu pracownikowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej!
Tymczasem stan dbałości o zdrowie i życie zatrudnionych wciąż pozostaje daleki od oczekiwań. Wypadki przy pracy zapisują czarną listę tragedii ludzkich, a ich społeczne koszty są znaczące. Śmierć, choroba lub inwalidztwo spowodowane niewłaściwymi warunkami pracy przekładają się na wielomilionowe nakłady ponoszone przez budżet państwa na odszkodowania i renty.
Nadzieję budzi zaobserwowana w ostatnich latach tendencja spadkowa liczby wypadków przy pracy, niemniej jednak jej dalszy, znaczący spadek wymaga najwyższej uwagi wszystkich, którym leży na sercu dobro pracowników.
Diametralna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w naszym kraju wymusza konieczność partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, organizacji
i instytucji, działających w sferze ochrony pracy. Absolutnie niezbędne wydaje się zaangażowanie się w ten proces najwyższych władz państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców i pracowników.
My, uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, upamiętniającej ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższego organu władzy ustawodawczej w państwie o udzielenie wsparcia dla wszelkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz  podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu warunków pracy.
Zwiększy to szanse zatrudnionych na dłuższą aktywność zawodową w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa w pracy!”

O posiedzeniu ROP, które odbyło się 28 kwietnia br., więcej napiszemy w majowym ATEŚCIE.  

 
  - 1 -