ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Większe odszkodowania dla osób, które zachorowały wskutek kontaktu z azbestem

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-03-19  

Większe odszkodowania dla osób, które zachorowały wskutek kontaktu z azbestem  

 

Wskutek zmian w brytyjskim prawie i powstania nowego funduszu odszkodowań tysiące pacjentów i ich rodzin będzie mogło otrzymać odszkodowania w wysokości średnio 123 tysięcy funtów. Chodzi o tych byłych pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy pracowali w narażeniu na azbest i zachorowali w związku z tym na międzybłoniaka opłucnej.
Fundusz będzie od kwietnia wypłacał odszkodowania tym chorym, którzy zostali zdiagnozowani po 25 lipca 2012 r. i nie mogą, np. ze względu na upadłość pracodawców, skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Według brytyjskich urzędników, wprowadzenie tych regulacji „kończy lata niesprawiedliwości”.
Najczęstszą przyczyną międzybłoniaka opłucnej jest ekspozycja na azbest. Niestety, ten rak zawsze jest śmiertelny, a chory po zdiagnozowaniu ma jeszcze zazwyczaj tylko 3 lata życia. Prawdziwym problemem w leczeniu tej odmiany raka jest jego utajony rozwój, który może od momentu znacznej ekspozycji na azbest trwać nawet 20 lat.
W Wielkiej Brytanii międzybłoniaka wykrywa się co roku u około 2000 osób. Według badań, liczba ta ma się w ciągu następnych lat znacznie zwiększyć. Ten rak najczęściej atakuje osoby, które do lat 80-tych ubiegłego wieku często miały kontakt z azbestem: budowniczych, stoczniowców, inżynierów oraz osoby zatrudnione w energetyce.
Do tej pory, chorym na Wyspach przysługiwało na podstawie dwóch odrębnych aktów jedynie 20 tys. funtów odszkodowania. Nowy fundusz zwiększa tę kwotę o nawet 80%. To swoisty przełom dla chorych zdiagnozowanych po 25 lipca 2012 r. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą zobowiązane przedstawić, że wskutek zaniedbań pracodawcy były wystawione na działanie azbestu i nie są w stanie znaleźć odpowiedzialnego podmiotu, od którego mogłyby otrzymać rekompensatę. Według rządu, około 3500 osób będzie zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w tym roku.
Dr John Moore-Gillon, doradca fundacji British Lung Foundation, jest przekonany o konieczności poszerzenia działań w zakresie pomocy i leczenia osób chorych na międzybłoniaka, a także zwraca uwagę na prognozy umieralności w ciągu następnych dekad: „Ponad 50 000 ludzi umrze na skutek tej choroby w samym Zjednoczonym Królestwie w ciągu trzydziestu lat.”
Źródło: http://www.bbc.com/news/health-26465367

Informacje te skomentował Eddie Strong, prezes angielskiego stowarzyszenia firm zajmujących się szkoleniami z zakresu bezpiecznego usuwania azbestu – United Kingdom Asbestos Training Association (http://www.ukata.org.uk). – Zwiększają się kwoty odszkodowań, ale to nie rozwiąże wciąż aktualnego problemu zawodowego i środowiskowego narażenia na azbest. Tylko odpowiednio przeszkoleni i postępujący pracownicy mogą uchronić się przed zachorowaniem na tę śmiertelną chorobę w przyszłości. Przypomnę: azbest był używany w materiałach budowlanych aż do początku lat 90-tych, zanim poznano jego niesamowitą szkodliwość. Nienaruszony azbest nie jest szkodliwy; jednakże w wyniku np. transportu, groźne drobinki unoszą się w powietrze i dostają się do układu oddechowego. Wiele szkód wyrządzonych przez tego cichego zabójcę pozostaje niedostrzegalnych aż do 30 lat od eskpozycji. Wówczas choroba rozwija się w szybkim tempie, drastycznie skracając czas życia i pogarszając jego jakość. Azbest pozostaje jeszcze w tysiącach domów i dlatego ważne jest, żeby usuwaniem azbestu zajmowały się właściwie przeszkolone i przygotowane ekipy – mówi E. Strong.

Problemowi międzybłoniaka opłucnej i innych nowotworów zawodowych w Polsce poświęciliśmy raport „Za mało nowotworów” opubliowany w ATEŚCIE nr 4/2008.  

 
  - 1 -