ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

W Częstochowie o środkach ochrony dróg oddechowych

 Dodano: 2015-10-26

 

          

      

2014-10-24  

W Częstochowie o środkach ochrony dróg oddechowych  

 

6 października br. w częstochowskim oddziale OSPSBHP gościł Adam Jabłoński – dyrektor marketingu firmy Filter Service, a zarazem prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, a jego tematem były ,,Rodzaje i prawidłowy dobór środków ochrony dróg oddechowych”.
A. Jabłoński przedstawił słuchaczom podstawowy podział środków ochrony dróg oddechowych w zależności od ich przeznaczenia i funkcji, jakie winny spełniać. Przedstawił uregulowania UE nie zapominając o regulacjach krajowych dotyczących śoi. Zwrócił szczególną uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas doboru środków ochrony dróg oddechowych z uwzględnieniem specyfiki pracy na wybranych stanowiskach. Podkreślił również fakt prawidłowego oznakowania ochron i obowiązki z tego wynikające w zakresie przydziału, stosowania i konserwacji. Wskazał na mylenie (szczególnie w małych zakładach) przez użytkowników funkcji ochron: filtrującej z pochłaniającą.
Prelegent udostępnił słuchaczom kilka rodzajów półmasek i zaprezentował prawidłowy dobór i ich stosowanie. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne w tym zakresie.

Andrzej Łęgowik
 

 
  - 1 -