ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Szkolenie na temat azbestu

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-05-09  

Szkolenie na temat azbestu  

 

28 kwietnia br. w siedzibie oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie odbyło się kolejne spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koszalinie. Tym razem poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu azbestu. Poprowadził je nadinspektor pracy Krzysztof Berus.
Prowadzący odniósł się między innymi do: rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU nr 71, poz. 649), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (DzU nr 216, poz. 182), a także do przyjętego przez Radę Ministrów Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
K. Berus przedstawił zastosowanie azbestu, a przede wszystkim jego szkodliwość na zdrowie człowieka, choroby jakie powodują włókna azbestowe: m.in. pylicę azbestową, raka płuc, oskrzeli, żołądka, krtani, międzybłoniaka opłucnej, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Szczególną uwagę zwrócił na odpowiednie przygotowanie ekipy prowadzącej demontaż azbestu. Omówił prawidłowe zabezpieczenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej podczas usuwania azbestu oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego i socjalnego dla pracowników podczas wykonywania tego typu prac. W związku z rakotwórczym działaniem azbestu nadinspektor pracy zwrócił także uwagę na prowadzenie rejestru przy wykonywaniu prac rakotwórczych oraz rejestru pracowników wykonujących te prace. Poinformował też, jak należy prawidłowo utylizować azbest.  

 
  - 1 -