ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Służba bhp jako mentor i lider

 Dodano: 2015-07-09

 

          

      

2014-07-08  

Służba bhp jako mentor i lider  

 

„Służba bhp jako mentor i lider w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy w XXI wieku” to tytuł szkolenia zorganizowanego w dniach 26-27 czerwca przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu dla ponad trzydziestoosobowej reprezentacji największej behapowskiej organizacji zawodowej w naszym kraju, tj. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Szkolenie to – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – miało otworzyć dyskusję nad przyszłością funkcjonowania służby bhp w naszym kraju, w tym nad tworzeniem podwalin samorządu zawodowego. Pierwszy dzień został przeznaczony na wykłady przedstawiające m.in. regulacje prawne w wybranych krajach europejskich dotyczące funkcjonowania służby bhp, działań różnych instytucji na rzecz kultury bezpieczeństwa – w zestawieniu (podobieństwa i różnice) z funkcjonowaniem służby bhp w Polsce. Dopełnieniem tych rozważań był wykład radcy prawnego na temat podstaw prawnych i form funkcjonowania w naszym kraju organizacji społecznych takich jak stowarzyszenia, fundacje, izby zawodowe. Na zakończenie pierwszego dnia przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Budowlanej przedstawił praktyczne aspekty (plusy i minusy) działania swojej organizacji, podkreślając możliwość bezpłatnego dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków izby.
Dzień drugi został poświęcony w większości na zaprezentowanie obowiązków nowoczesnej służby bhp. Pierwszy wykład dotyczył dobrych praktyk stosowanych przez służbę bhp zakładu GKN Driveline z Oleśnicy – producenta wałów napędowych i półosi. W dalszej części zaprezentowano m.in. następujące zagadnienia:
– służba bhp jako czynnik mediacyjny w relacjach pracodawca – pracownicy – Społeczna Inspekcja Pracy,
– czynniki ryzyka w pracy – nowe wyzwania dla służby bhp w zakresie oceny zagrożeń psychospołecznych w pracy,
– służba bhp w roli mentora i lidera – edukacja w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań i postaw w pracy, promocja bezpieczeństwa pracy, pomoc dla pracowników,
– wypalenie zawodowe i metody przeciwdziałania zjawisku,
– metody zwiększania skuteczności i efektywności pracy służby bhp – kwalifikacje i kompetencje kluczowe, ocena działań i ich skuteczności, czynniki motywujące do pracy, podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie bhp.
Druga część szkolenia została zaplanowana na 27-28 listopada br. Mamy nadzieję, że będzie konstruktywną kontynuacją części pierwszej, a zwłaszcza spełnieniem wcześniejszych założeń dotyczących otwarcia dyskusji o roli i przyszłości służby bhp.

Andrzej Nowak  

 
  - 1 -