ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Regionalne seminarium bhp w Łebie

 Dodano: 2015-10-29

 

          

      

2014-10-28  

Regionalne seminarium bhp w Łebie  

 

W dniach 10-11 października br. w Łebie odbyło się seminarium „Narzędzia komunikacji wewnętrznej ważnym elementem bezpiecznej pracy w organizacji”, zorganizowane przez oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku i Słupsku. Seminarium odbyło się w ramach kampanii społecznej koordynowanej przez CIOP-PIB „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”.
W seminarium wzięły udział 63 osoby z województwa pomorskiego – członkowie oddziałów OSPSBHP, przedstawiciele pracodawców, pracodawcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Marek Nościusz – prezes zarządu głównego OSPSBHP, Zygmunt Jeliński – prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Pile, a także przedstawiciele oddziału w Bydgoszczy.
Marek Nościusz w swoim wystąpieniu omówił sytuację prawną osób pracujących w służbie bhp i zaprezentował planowane działania stowarzyszenia na rzecz powołania samorządu zawodowego pracowników służby bhp.
Hubert Bogusławski omówił problemy i sposoby komunikacji pomiędzy pracodawcą a specjalistą bhp spoza zakładu pracy. Odniósł się również do sposobów komunikacji między pracodawcami a inspektorami pracy, bazując na własnym doświadczeniu (był inspektorem pracy). Natomiast Zofia Formella, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Gdańsku przedstawiła ogólne założenia i cele tegorocznej kampanii społecznej „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”.
Mirosław Mierzejewski, doradca handlowy firmy MAREL PLUS z Gdańska, przedstawił ofertę swojej firmy z zakresu odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
Część główną seminarium prowadziła dr Ewa Matuska – psycholog, wykładowca z Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. W części teoretycznej omówiła sytuację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce na tle innych krajów. Przedstawiła również różne narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które można wykorzystać w firmie. Podkreśliła jak ważnym elementem zarządzania, a także bezpiecznej pracy jest komunikacja w organizacji. Na przykładach przedstawiła rzeczywistość w zakresie tej problematyki w polskich firmach. Po przerwie poprowadziła warsztaty „Narzędzia komunikacji wewnętrznej ważnym elementem bezpiecznej pracy w organizacji”. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Każda z grup otrzymała zadanie – problem dotyczący bhp w firmie do rozwiązania. Zadaniem było ustalenie sposobu rozwiązania problemu, ustalenie narzędzi zakomunikowania o tym osobom, których dany problem dotyczy, terminu wykonania oraz oczekiwanych wyników. Po burzliwych obradach, każda z grup wyznaczała swojego przedstawiciela, który zaprezentował wyniki prac. Można było porównać działania oraz skorzystać z różnych sposobów spojrzenia na podobny problem.
Po zakończeniu warsztatów zaprezentowano dobre praktyki bhp. Jolanta Olechnowicz, specjalista ds. bhp z firmy Cofely EC Słupsk, członek oddziału OSPSBHP w Słupsku, omówiła dobre praktyki w podnoszeniu świadomości bezpiecznej pracy poprzez spotkania integracyjne pracowników połączone z praktycznymi ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zwalczania pożarów. Katarzyna Szulc z oddziału OSPSBHP w Gdańsku dobre praktyki omówiła na przykładzie stoczni CRIST S.A., w której pracuje.
Marek Nościusz wręczył wyróżnienia członkom oddziału OSPSBHP w Słupsku w związku z udziałem w organizowanym przez zarząd główny OSPSBHP konkursie „Dobre praktyki bhp”. Wyróżnienia otrzymały: Jolanta Olechnowicz z Cofely EC Słupsk oraz Agnieszka Wiśniewska z Farm Frites Poland w Lęborku.  

 
  - 1 -