ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Program dofinansowania przedsiębiorstw – większe kwoty na poprawę bhp

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-01-15  

Program dofinansowania przedsiębiorstw – większe kwoty na poprawę bhp  

 

W grudniowym ATE¦CIE (12/2013) opisali¶my, oferowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, program dofinansowania przedsiębiorstw, obejmuj±cy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W ramach tego programu ZUS finansuje: projekty o charakterze doradczym, projekty inwestycyjne, projekty doradczo inwestycyjne.
Od stycznia 2014 r. znacznie wzrosły kwoty maksymalnych dofinansowań:
– przedsiębiorstwa mikro (zatrudniaj±ce od 1 do 9 pracowników) na projekty doradcze mog± otrzymać maksymalnie 40 tys. zł, na projekty inwestycyjne – maksymalnie 60 tys. zł, na projekty doradczo-inwestycyjne – maksymalnie 100 tys. zł; ¶rodki ZUS mog± stanowić 90 % budżetu projektu (poprzednio maksymalne dofinansowanie dla wszystkich rodzajów projektów wynosiło 40 tys. zł),
– przedsiębiorstwa małe (zatrudniaj±ce od 10 do 49 pracowników) na projekty doradcze mog± otrzymać maksymalnie 60 tys. zł, na projekty inwestycyjne – maksymalnie 90 tys. zł, na projekty doradczo-inwestycyjne – maksymalnie 150 tys. zł; ¶rodki ZUS mog± stanowić 80 % budżetu projektu (poprzednio maksymalne dofinansowanie dla wszystkich rodzajów projektów wynosiło 60 tys. zł),
– przedsiębiorstwa ¶rednie (zatrudniaj±ce od 50 do 249 pracowników) na projekty doradcze mog± otrzymać maksymalnie 80 tys. zł, na projekty inwestycyjne – maksymalnie 180 tys. zł, na projekty doradczo-inwestycyjne – maksymalnie 260 tys. zł; ¶rodki ZUS mog± stanowić 60 % budżetu projektu (poprzednio maksymalne dofinansowanie dla wszystkich rodzajów projektów wynosiło 120 tys. zł),
– przedsiębiorstwa duże (zatrudniaj±ce 250 i więcej pracowników) na projekty doradcze mog± otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, na projekty inwestycyjne – maksymalnie 300 tys. zł, na projekty doradczo-inwestycyjne – maksymalnie 400 tys. zł; ¶rodki ZUS mog± stanowić 20 % budżetu projektu (poprzednio maksymalne dofinansowanie dla wszystkich rodzajów projektów wynosiło 200 tys. zł).
Więcej informacji na naszej stronie (http://www.atest.com.pl/index.php?class=zus&id2=1389369214) i w styczniowym ATE¦CIE.  

 
  - 1 -