ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Postępowanie powypadkowe – szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim

 Dodano: 2015-11-24

 

          

      

2014-11-21  

Postępowanie powypadkowe – szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim  

 

28 października kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował w Ostrowie Wielkopolskim spotkanie szkoleniowe – tym razem poświęcone:
– postępowaniu powypadkowemu z uwzględnieniem najczęstszych błędów w dokumentacji,
– upadkom z wysokości i poślizgnięciom – jako przyczynom wypadków, z uwzględnieniem profilaktyki.
Pierwszy temat omówili: Radosław Kukuła z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz Krzysztof Twardowski z Państwowej Inspekcji Pracy. Drugi temat zreferował Michał Dzielicki – inspektor pracy z oddziału PIP w Ostrowie Wlkp.
R. Kukuła przedstawił statystki wypadków przy pracy, jakie wydarzyły się na terenie południowej Wielkopolski. Liczba wypadków wprawdzie zmalała, ale trzeba pamiętać, że każdy wypadek to tragedia dla poszkodowanego i jego rodziny, jak również problemy dla pracodawcy. W dalszej części wykładu przedstawiciel ZUS wskazał najczęstsze błędy popełniane przez pracowników służby bhp przy wypełnianiu dokumentacji powypadkowej, np.: nieprawidłowe druki, brak pieczątki firmy, brak PKD, nieprawidłowe kody zawodów, brak podpisów poszkodowanego lub pracodawcy, brak kwalifikacji zdarzenia, brak wskazania sądu, do którego poszkodowany może się odwołać i inne. Pracownicy służby bhp powinni unikać tego typu błędów, ponieważ powodują one wydłużenie postępowania i dodatkową pracę dla nich – ZUS odsyła do uzupełnienia protokoły z takimi błędami. Zdarza się, że protokoły opracowują osoby przypadkowe, niedoświadczone, wykonujące to pierwszy raz bez jakiegokolwiek przygotowania. Zdarzają się również protokoły sporządzone przez księgowych czy pracodawców. Ponadto R. Kukuła przypomniał, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS przy innych rodzajach wypadków, np. jeśli poszkodowany zatrudniony jest w agencji pracy tymczasowej, przebywał w delegacji, zatrudniony jest w spółdzielni socjalnej, do wypadku doszło zagranicą itd.
K. Twardowski omówił problematykę związaną z obowiązkami pracodawcy w zakresie opracowania dokumentacji powypadkowej i jak najszybszego zgłoszenia wypadku ciężkiego i śmiertelnego do PIP oraz prokuratury. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność rzetelnej analizy przyczyn wypadków. Niedostateczna koncentracja uwagi – to naprawdę nie jest jedyna przyczyna wypadków, ale są również inne np. organizacyjne czy techniczne. Osoba analizująca wypadek i sporządzająca dokumentację musi o tym pamiętać, wypadek to zawsze ciąg pewnych zdarzeń. Należy wszystko dogłębnie przeanalizować i nie bać się zamieścić tego w protokole.  

 
  - 1 -