ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Podsumowanie pracy oddziału w Częstochowie

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-01-02  

Podsumowanie pracy oddziału w Częstochowie  

 

Zamieszczamy krótkie podsumowanie pracy częstochowskiego oddziału OSPSBHP w ostatnich miesiącach, przygotowane przez Andrzeja Łęgowika, wiceprezesa zarządu oddziału.

Po okresie wakacyjnym rozpoczęły się poniedziałkowe dyżury w naszej siedzibie. Zarząd ustalił plan działalności i szkoleń do końca roku.
Rada Ochrony Pracy, doceniając pracę częstochowskiego oddziału OSPSBHP, 10 września 2013 r., podczas obchodów jubileuszu służby bhp wyróżniła czterech członków oddziału za szczególne zaangażowanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa pracy. Wyróżnienia otrzymali: Artur Lipowicz, Andrzej Łęgowik, Andrzej Nowak, Dariusz Okraska.
23 września 2013 r. zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowe na temat prawidłowego doboru obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników. Prelegentem był Paweł Bębenek z firmy BATA, który omówił rodzaje, przeznaczenie oraz prawidłowy dobór obuwia roboczego i ochronnego w zależności od specyfiki pracy na konkretnym stanowisku. Scharakteryzował oznakowanie obuwia i podkreślił negatywną prawidłowość, że często kryterium zakupu obuwia jest niska cena, co nie gwarantuje ergonomii użytkowania i prawidłowej ochrony pracownika.
28 października 2013 r. na spotkaniu oddziału nadinspektor pracy Maciej Ujma szczegółowo omówił przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce na stanowiskach eksploatacji i dozoru przy urządzeń i sieciach energetycznych. Podczas dyskusji odniesiono się do aspektów prawnych i ich przestrzegania przez pracowników oraz osoby kierujące.
W listopadzie 2013 r. dwóch kolegów z naszego oddziału przygotowało w ramach dni przedsiębiorczości prelekcje dla uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Tematem przewodnim było podjęcie działalności gospodarczej i pierwszej pracy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia odbyły się w klasach technik fryzjerstwa i technik logistyk. Uczniowie stwierdzili, że takich zajęć powinno być więcej.
Cieszymy się, że nasz kolega – prezes oddziału Andrzej Nowak został laureatem tegorocznej nagrody miesięcznika ATEST „ZŁOTE SZELKI” w kategorii „Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy”. Gratulujemy! (Od red.: więcej informacji na: http://www.atest.com.pl/informacje.php?class=zsw&edycja=2013)
13 grudnia 2013 r. odbyło się szóste już wigilijne spotkanie naszego stowarzyszenia. Po krótkim powitaniu, złożeniu życzeń świątecznych i noworocznych przedstawiono podsumowanie naszej działalności w mijającym roku. Nie tylko pracą się żyje – zgromadzeni przedstawili pomysł kilkudniowej wycieczki integracyjnej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Pierwsze spotkanie oddziału po przerwie świątecznej odbędzie się 13 stycznia 2014 r.  

 
  - 1 -