ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Krasnal IP-ek

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-05-22  

Krasnal IP-ek  

 

Kto był w ostatnich latach we Wrocławiu, ten na pewno natknął się na jednego z licznych krasnali, które stały się atrakcją turystyczną. Jeden z nich ma ważną funkcję behapowską i stoi przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
A oto legenda krasnala „IP-ka” (skrót od Inspektora Pracy):
„W czasach tak odległych, że nikt już pamięcią do nich nie sięga, pojawił się w świecie ludzi Krasnal – protoplasta wszystkich małych ludków, zwany Ojcem Wszystkich Krasnali. Długo błąkał się po świecie szukając miejsca, w którym mógłby osiąść na stałe i zapoczątkować panowanie swojego ludu w symbiozie z przyjaźnie nastawionymi do niego ludźmi.
Trafił wreszcie, w latach 80-tych XX wieku do Wrocławia. Początki były trudne a czasy ponure. Chcąc sprawdzić reakcję ludzi, Krasnal Wszystkich Krasnali postanowił ukazać ludziom swoje istnienie poprzez rysunki z jego podobizną malowane na murach. Aby zrealizować ten pomysł, zjawił się onego czasu we śnie Waldemara Frydrycha „Majora”, szefa Pomarańczowej Alternatywy, skupiającej ludzi pozytywnie zakręconych. Od tego momentu krasnale na stałe zagościły w umysłach wrocławian. Aż nadszedł dzień, gdy spełniło się marzenie pierwszego krasnala i pierwsze skrzaty pojawiły się oficjalnie na ulicach Wrocławia. A działo się to wszystko w 2005 roku.
Radowało się serce Ojca Krasnali (…), jednak tylko on wiedział o trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy, w jakich przyszło jego współziomkom budować legendę. Nie było nikogo, kto mógłby służyć radą i wiedzą. Mnożyły się wypadki przy pracy. Krasnale, nieuświadomione przez nikogo, nie bacząc na swoje zdrowie i życie, nierzadko wykonywały pracę na wysokości, przekraczającej nawet jeden metr, nie stosując żadnych zabezpieczeń!
Sprawa okazała się zbyt poważna, a koszty rehabilitacji kontuzjowanych skrzatów zbyt wysokie. Ojciec Krasnali postanowił działać. Zapytał zaprzyjaźnionego człowieka jak ludzie radzą sobie z problemem bezpiecznej pracy? Do kogo idą po poradę?
Rzekł mu ów człowiek: jest taki urząd – Państwową Inspekcją Pracy zwany. Ma on swoją szkołę w naszym mieście (…).
Pomyślał chwilę Krasnal i postanowił – tego nam potrzeba! Musimy mieć również wśród nas kogoś, kto dopilnuje, aby lud krasnali, z pracowitości znany, miał krasnala nadzorcę nad bezpiecznymi warunkami pracy. I stworzył INSPEKTORA PRACY, „IP-ka”, oddelegowując go do miejsca stałego pobytu przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. (…)”
Oficjalna strona wrocławskich krasnali, na której można znaleźć również IP-ka to: http://krasnale.pl/  

 
  - 1 -