ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-04-15  

Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej  

 

W dniach 10-12 kwietnia w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyły się zawody III stopnia (finały ogólnopolskie) jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT).
W zawodach finałowych czterdziestej OWT wzięło udział 55 zawodników reprezentujących 38 szkół. Zostali oni wyłonieni spośród 8524 uczniów z 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku 2013 r. przystąpili do zawodów szkolnych.
Po dwóch dniach intensywnych zmagań Komitet Główny OWT wyłonił laureatów i finalistów XL Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Laureatami OWT rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 zostali:
1. W grupie tematycznej elektroniczno-elektronicznej:
– Tomasz GOLIS (98 pkt na 100 możliwych), uczeń ZS Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach,
– Kamil SMYCZEK, uczeń ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
– Dariusz BROŻYNA, uczeń ZS nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
– Dawid CHMIEL, uczeń III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,
– Filip OLESZEK, uczeń krakowskiego ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
– Mateusz RACZYŃSKI, uczeń Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie,
– Paweł GAJEWSKI, uczeń ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
2. W grupie tematycznej mechaniczno-budowlanej:
– Jakub KOCOT, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
– Michał KAZANIECKI, uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
– Adrian NARUSZKO, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
– Waldemar KOŁODZIEJCZYK, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
– Mateusz JEŻEWSKI, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie,
– Małgorzata ŁAZUKA, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie,
– Krystian PLACKOWSKI, uczeń I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.
Tytuły finalistów XL OWT uzyskało 14 zawodników, po 7 w każdej z grup tematycznych.
Uroczystość podsumowania XL OWT prowadził gospodarz zawodów, JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, który jest także od wielu lat przewodniczącym Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT w Kielcach.
Podsumowanie odbyło się w niedzielę, 13 kwietnia 2014 r., w Auli Politechniki Świętokrzyskiej. Wzięli w nim udział m.in.: Senator RP Krzysztof Słoń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, wiceprezes Urzędu Patentowego RP Sławomir Wachowicz oraz przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce.
W uroczystości podsumowania XL OWT uczestniczyła również prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Naczelna Organizacja Techniczna jest organizatorem olimpiady, której zadanie to powierzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. E. Mańkiewicz-Cudny pogratulowała laureatom i ich opiekunom sukcesu, podziękowała gospodarzom i organizatorom za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie zawodów finałowych w Kielcach. Odznaczyła pomysłodawcę OWT, dr Zygmunta Kalisza, Złotą Odznaką Honorową NOT.
Po wręczeniu nagród rzeczowych i wyróżnień ufundowanych laureatom przez sponsorów zawodów, tradycyjną formułę: „Uważam zawody 40 Olimpiady Wiedzy Technicznej za zamknięte” wygłosił przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. Wojciech Radomski.
Instytucjami wspomagającymi zawody finałowe 40 OWT były: Urząd Patentowy RP, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, WTP Consulting, Firma Federal Mogul, ISKRA Centrum Narzędzi Specjalnych, Świętokrzyska Rada FSNT NOT, Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św., Coca-Cola HBC Polska, Kobex Group Sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Smart-kom Kielce, Dorbud S.A. Kielce, Wydawnictwo „Piętka”.
Organizatorzy dziękują także pani prof. Barbarze Oderfeld-Nenckiej, która ufundowała nagrodę im. prof. Jana Oderfelda, ś.p. Honorowego Przewodniczącego OWT, dla laureatki OWT.  

 
  - 1 -