ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp ważnym elementem bezpiecznej pracy

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-04-25  

Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp ważnym elementem bezpiecznej pracy  

 

„Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp ważnym elementem bezpiecznej pracy” to tytuł seminarium, które odbyło się 11 kwietnia br. w Słupsku. Zostało zorganizowane przez słupski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z oddziałem PIP w Słupsku. Było jednym z przedsięwzięć informacyjnej kampanii społecznej „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, prowadzonej w 2014 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Otwierając spotkanie zorganizowane w sali konferencyjnej miejscowego oddziału PIP, Jarosław Lenkiewicz, prezes oddziału OSPSBHP w Słupsku, podkreślił jak ważnym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy jest skuteczna komunikacja pracowników służby bhp nie tylko z pracodawcami, ale i z osobami kierującymi, a także samymi pracownikami.
Roman Giedrojć, kierownik słupskiego oddziału PIP, powiedział m.in., że dobra komunikacja jest ważnym elementem systemu ochrony pracy w RP, także w relacjach służby bhp z inspektorami pracy. Krótko poruszył też zagadnienia dotyczące tematyki okresowych szkoleń bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami. Omówił wypadki zbadane przez słupski oddział PIP, zwracając uwagę na wzrost wypadków pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
Główną część wykładową seminarium poprowadził nadinspektor pracy Dariusz Smoliński, który omówił kilka ważniejszych obszarów komunikacji na podstawie 22 zadań służby bhp. Na podstawie własnych doświadczeń powiedział jak postrzegana jest służba bhp przez pracodawców w przypadkach zatrudnienia na umowę o pracę i na umowę cywilnoprawną jako specjalista spoza zakładu. W drugim przypadku jest gorzej i trzeba używać innych metod komunikowania się z pracodawcą i pracownikami, żeby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki. Znaczną część wykładu poświęcił omówieniu skutków braku komunikacji ze służbą bhp podczas zatrudniania nowych pracowników w firmach. Po wykładzie wywiązała się dyskusja, jak poprawić komunikację między służbą bhp a pracodawcami.
Zagadnienie komunikacji będzie kontynuowane przez oddział OSPSBHP w Słupsku na III Regionalnym Seminarium w Zwartowie planowanym na przełomie września i października br. pod tytułem „Narzędzia komunikacji wewnętrznej ważnym elementem bezpiecznej pracy w organizacji”.  

 
  - 1 -