ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Czego Jaś się nie nauczy…

 Dodano: 2015-07-15

 

          

      

2014-07-14  

Czego Jaś się nie nauczy…  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała od firmy EXPOM serię plakatów o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa uczniów, które zostały opublikowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i odnoszą się do takich zagadnień jak „szkoła”, „komputer”, „bezpieczny start”, „mniej dźwigaj”. Jednym z nich był plakat zatytułowany „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Ucz się wyobraźni”. Przekazanie plakatów nastąpiło podczas apelu, w trakcie którego uczniowie kl. IV odbierali karty rowerowe. Uczniowie otrzymali również kamizelki ostrzegawcze, aby byli widoczni podczas pieszych i rowerowych wycieczek z nauczycielami. Szkole przekazane zostały również filmy edukacyjne opublikowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące bezpieczeństwa dzieci na wsi. Filmy w wersji animowanej dla najmłodszych – „Rodzina Porażków” oraz dla starszej grupy –„Bezpieczeństwo dzieci na wsi” ułatwią gronu pedagogicznemu zaprezentowanie dzieciom zagrożeń przy pracach w gospodarstwie.
Wychowankowie szkoły zostali również zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne miejsce pracy” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w Olsztynie.
Firma EXPOM od kilku lat jest opiekunem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim i wspiera placówkę w realizacji jej celów wychowawczych. W ramach współpracy podjęto w ostatnim okresie szereg działań propagujących bezpieczeństwo, które zostały zaplanowane również na przyszły rok szkolny. Inicjatorem cyklu przedsięwzięć jest główny specjalista ds. bhp w EXPOM – Krzysztof Wrzosek, który od kilku już lat propaguje kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu nowomiejskiego.  

 
  - 1 -