ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna

 Dodano: 2015-07-10

 

          

      

2014-07-09  

Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna  

 

Olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 30 czerwca br. zorganizował seminarium „Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna”, które odbyło się w firmie MM „Szynaka – Living” w Iławie.
Uczestników powitali Dariusz Miśtal, prezes zarządu spółki w Iławie, oraz Jolanta Labiś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie.
Prezes Miśtal przedstawił historię powstania zakładu oraz profil działalności. MM „Szynaka –Living” w Iławie zatrudnia ponad tysiąc pracowników i jest jednym z sześciu zakładów pracy należących do grupy MM Szynaka w Lubawie. W firmie wdrożony jest zintegrowany system zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, standardem OHSAS 18001:2007 oraz standardem IWAY. Zakład produkuje meble mieszkaniowe i biurowe. Proces produkcji wiąże się z obróbką płyt wiórowych, MDF i HDF, polegającą na rozkroju płyt wielkoformatowych, oklejaniu folią FINISH i PCV, formatowaniu, okleinowaniu wąskich płaszczyzn, cięciu, wierceniu, szlifowaniu, frezowaniu i pakowaniu elementów gotowych. W kwietniu br. oddano do użytku nową halę produkcyjną, gdzie dokonywany jest proces opłaszczowywania elementów do produkcji mebli.
W ramach wizyty technicznej uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć tę nową halę produkcyjną oraz wydział rozkroju w starszej części zakładu.
Po wizytacji zakładu rozpoczęła się część seminaryjna. O bezpieczeństwie pracy przy maszynach do obróbki drewna mówił Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Omawiając poszczególne maszyny stosowane w zakładach stolarskich, wskazywał na wiele nieprawidłowości w ich obsłudze, a także w ich oprzyrządowaniu, w tym brak osłon elementów ruchomych, brak prowadnic itp., które są główną przyczyna wypadków.
Mariola Krajewska, główny specjalista w dziale higieny pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, omawiając czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy zakładów obróbki drewna i związane z nimi choroby zawodowe, zwróciła uwagę, iż w powiecie iławskim w roku 2013 PSSE zarejestrowała 551 zakładów drzewnych, zatrudniających 16 963 pracowników. Jest to branża dominująca w tym powiecie. Średnio w roku zgłaszanych jest 8 podejrzeń o choroby zawodowe, które głównie dotyczą alergicznego nieżytu nosa, chorób skóry, alergicznego zapalenia spojówek oraz zespołu cieśni w obrębie nadgarstka.
Iwona Zając, starszy inspektor ds. bhp w firmie MM „Szynaka – Living” i członek olsztyńskiego oddziału OSPSBHP, przedstawiła stan wypadkowości w spółce. Jak wynika z przedstawionej statystyki, liczba wypadków w ciągu ostatnich lat uległa znacznemu zmniejszeniu. W zakładzie prowadzi się wiele działań profilaktycznych, zmierzających do poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Identyfikowane zdarzenia potencjalnie wypadkowe są szczegółowo omawiane przez powołane do tego celu zespoły, wprowadzono system raportowania ze zdjęciami stwierdzonych uchybień. Wprowadzono dodatkowy system badania wypadków, który polega na tym, że nie szuka się winnych, tylko wyjaśnia się wszystkie przyczyny. Wprowadzono system analizowania „4 x dlaczego” oraz listy kontrolne. W Grupie MM Szynaka prowadzi się wiele innych działań popularyzujących bezpieczeństwo pracy, takich jak m.in. konkursy plastyczne o tematyce związanej z pracą w zakładzie, coroczne konkursy – ćwiczenia w ramach udzielania pierwszej pomocy, a także zawody w których zakłady współzawodniczą o Puchar Przechodni Jana Szynaki.
W seminarium wzięli udział członkowie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP, a także niezrzeszeni pracownicy służby bhp, pracownicy WSEE w Olsztynie, łącznie ok. 40 osób. Uczestnicy z zainteresowaniem wizytowali stanowiska pracy w zakładzie, jak również z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpień prelegentów, podczas których zadawali pytania. Jak zapowiada Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie, będzie to inspiracja do tworzenia przyszłorocznego planu pracy oddziału, w którym z pewnością znajdzie się więcej pomysłów na wizyty techniczne w zakładach pracy członków stowarzyszenia.  

 
  - 1 -