ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Olsztyn podsumował rok 2013

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-01-27  

Olsztyn podsumował rok 2013  

 

24 stycznia br. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-informacyjne olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które prowadził Grzegorz Kulkowski. Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału, przedstawiła sprawozdanie z działalności oddziału. W roku 2013 odbyło się 6 zebrań organizacyjnych oddziału, które połączone były ze szkoleniami tematycznymi, zorganizowano jedną konferencję, trzy wyjazdy techniczne oraz konkurs plastyczny. Zarząd oddziału spotkał się 10 razy, podjął 25 uchwał dotyczących organizacji przedsięwzięć, wydatków oraz przyjęcia i skreśleń członków oddziału. Krzysztof Wrzosek, skarbnik oddziału przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2013, podał przychody oddziału oraz dokładne rozliczenie wydatków ze składek członkowskich. Członek oddziałowej komisji rewizyjnej Andrzej Urbaniak przedstawił wyniki kontroli działalności oddziału za rok 2013. W podsumowaniu powiedział, że zarząd oddziału wywiązuje się należycie z obowiązków statutowych a dokumenty oddziału prowadzone są prawidłowo. Na zakończenie zebrania prezes oddziału omówiła plan pracy na rok 2014. Sprawozdania poddane zostały pod dyskusję i głosowanie – zebranie zdecydowało o ich przyjęciu.
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo pracy przy robotach budowlanych”, które zorganizował zarząd oddziału. Omówione zostały następujące tematy: „Bezpieczeństwo pracy przy prowadzeniu robót budowlanych – wymagania prawne, przyczyny wypadków przy pracy na budowie”, „Transport osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego. Zawiesia – wymagania. Obowiązki hakowego”, „Czynniki szkodliwe, niebezpieczne podczas prowadzenia prac budowlanych – identyfikacja, ocena, środki profilaktyczne”, „Bezpieczeństwo pracy na wysokości”. Prelegentami byli przedstawiciele OIP Olsztyn, UDT oraz firmy PROTEKT produkującej środki ochrony przed upadkiem z wysokości.  

 
  - 1 -