ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

20-lecie oddziału OSPSBHP we Wrocławiu

 Dodano: 2015-11-16

 

          

      

2014-11-14  

20-lecie oddziału OSPSBHP we Wrocławiu  

 

26 września 2014 r. na terenie Centrum Konferencyjnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego DOZAMEL i Centrum BHP odbyło się spotkanie w gronie osób, którym bliskie są problemy bezpieczeństwa pracy. Podsumowaliśmy 20-letni okres działalności wrocławskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP na rzecz środowiska pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oddział został powołany uchwałą ZG OSPSBHP w grudniu 1993 r., jednak do rejestru sądowego został wpisany dopiero w styczniu 1994 r. Z tego też względu obchody jubileuszu 20-lecia oddziału przypadły na rok bieżący. Zbiegły się z obchodami Dnia Pracownika Służby BHP, ustanowionego na dzień 19 września.
W uroczystości jubileuszowej wzięli udział członkowie oddziału oraz zaproszeni goście: przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy i instytucji oraz organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem na czele z Ewą Mańkowską, Wicewojewodą Wrocławskim.
Uroczystość otworzyła prezes zarządu oddziału Barbara Łosek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że OSPSBHP zrodziło się z potrzeby zintegrowania działań w kierunku poprawy statusu pracownika służby bhp. Zwróciła również uwagę, że historię oddziału tworzyli ludzie. Szczególną aktywnością przy jego powoływaniu wykazali się: Anna Jarzębska, Bogusława Kołodziejczak, Dorota Słapek i Marian Hawryszczyszyn, który pełnił funkcję prezesa zarządu oddziału przez cztery kolejne kadencje. W swoim wystąpieniu Barbara Łosek podkreśliła również rolę pracownika służby bhp w zakładzie, w zmieniających się warunkach polityczno-gospodarczych.
Historię oddziału przedstawiła B. Kołodziejczak. Przypomniała realia, w jakich dojrzewała koncepcja zrzeszenia się pracowników służby bhp i stworzenia we Wrocławiu odrębnej organizacji, która skupiałaby behapowców z tego rejonu i występowała w obronie ich interesów zawodowych.
Członkowie grupy inicjatywnej zostali uhonorowani dyplomami okolicznościowymi. Dyplom z okazji jubileuszu 20-lecia, z podziękowaniami za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju zawodowego pracowników służby bhp oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa, otrzymał również oddział wrocławski od Zarządu Głównego OSPSBHP. W imieniu prezesa Marka Nościusza przekazał go członek ZG OSPSBHP Ryszard Łubniewski.
Wiele ciepłych słów, podziękowanie dla członków oddziału za dotychczasową działalność na rzecz środowiska przekazała wicewojewoda wrocławski Ewa Mańkowska.
Dyplomy okolicznościowe wraz z gratulacjami i podziękowaniami za współpracę przekazali również przedstawiciele OIP we Wrocławiu, UDT, ZUS, Państwowej Straży Pożarnej, PKP, Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Z kolei zaproszeni goście, w ramach podziękowań za współpracę, otrzymali okolicznościowe statuetki.
Część oficjalną uroczystości uświetnił występ zespołu smyczkowego, który zaprezentował kilka popularnych utworów muzyki rozrywkowej.
Uczestnicy spotkania otrzymali różnorodne materiały. Mogli również zapoznać się ze środkami ochrony indywidualnej, zgromadzonymi na towarzyszącej spotkaniu wystawie. Na zakończenie spotkania zaprezentowały swoje produkty dwie firmy: ELMAR z Trzebnicy koło Wrocławia, produkująca automatyczne szafy vendingowe pozwalające na kontrolowane wydawanie szerokiego asortymentu środków ochrony o małej i dużej rotacji, i firma EJENDALS, która pokazała FootStopService – skaner do stóp pomocny przy doborze obuwia będącego elementem profilaktyki zdrowotnej.
Spotkanie jubileuszowe zakończyła uroczysta kolacja z szampanem i tortem w barwach stowarzyszenia. Były też tańce i nauka salsy. Obchody jubileuszu upłynęły w bardzo miłej atmosferze.

Barbara Łosek
Oddział OSPSBHP we Wrocławiu
 

 
  - 1 -