ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie wg. daty zamieszczenia w muzeum.

Kalendarium

Rok 2014

20-lecie oddziału OSPSBHP we Wrocławiu

Bezpieczne miejsce pracy – konkurs plastyczny

Czego Jaś się nie nauczy…

Drugi rok oddziału w Koszalinie

III Kongres Służby BHP

Jak pracować, to w Gore

Kampania CRH Polska „Bezpieczne maszyny”

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy oddziale Warszawa Centrum OSPSBHP

Komunikacja a bezpieczeństwo pracy – konferencja w Pile

Konferencja „Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Konkurs plastyczny w firmie EXPOM

Krótko o ostatnich działaniach oddziału OSPSBHP Warszawa Centrum

Maszyna – wypadków przyczyna

Nagrody dla najlepszych książek technicznych

Nagrody i wyróżnienia dla behapowców w Gdańsku

O zagrożeniach wypadkowych w Trzebawiu koło Poznania

Od teorii do praktyki

Plany OSPSBHP na 2014 rok

Podsumowanie kampanii w Ożarowie

Podsumowanie pracy oddziału w Częstochowie

Polscy behapowcy z wizytą na Litwie

Program dofinansowania przedsiębiorstw – większe kwoty na poprawę bhp

Promują bezpieczeństwo pracy w biurach

Regionalne seminarium bhp w Łebie

Seminarium kieleckiego oddziału OSPSBHP

Substancje psychoaktywne w miejscu pracy

Szkolenie na temat czasu pracy

Służba bhp jako mentor i lider

Trochę historii: 400. numer naszego miesięcznika

Trochę historii: 500. numer naszego miesięcznika

Trochę historii: 600. numer ATESTU

Trochę historii: 700. numer ATESTU

W Częstochowie o środkach ochrony dróg oddechowych

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy

Większe odszkodowania dla osób, które zachorowały wskutek kontaktu z azbestem

Wrocławska kuźnia idei

Współczesne wyzwania prawa pracy

Współpraca polskich i słowackich behapowców

Zaczynamy 67. rok

Zebranie oddziału OSPSBHP w Olsztynie

Słońce może szkodzić – w Niemczech poważnie zajęto się problemem narażenia na promieniowanie UV

Olsztyn podsumował rok 2013

Dzień bhp w elbląskim browarze

Trochę historii: 300. numer naszego miesięcznika

Bezpieczne maszyny – zajęcia dla studentów

Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp ważnym elementem bezpiecznej pracy

Postępowanie powypadkowe – szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim

Krasnal IP-ek

Cyberzagrożenia w Warszawie

Aplikacje webowe w walce z wykluczeniem zawodowym osób niepełnosprawnych

Wybory w Warszawie

Informacja o działaniach Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

Stres – nie, dziękuję

Siódme podhalańskie spotkanie małopolskiej służby bhp

W Warszawie o czynnikach biologicznych i chemicznych

Stres w pracy – nowa unijna kampania

Rozwój zawodowy służby bhp

Od reagowania na wypadki do kultury bezpieczeństwa

Seminarium „Bezpieczne maszyny”

Świadomość bezpieczeństwa

Spotkanie oddziału w Lesznie

Wsparcie dla bhp – apel do Sejmu

Aktywny behapowiec – rozstrzygnięcie konkursu

Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna

Pracuj ciężko, graj twardo

Spotkanie oddziału OSPSBHP w Koszalinie

Współpraca z osobami niepełnosprawnymi

Komunikacja i etyka w pracy służby bhp

Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej

Nowe władze w oddziale kaliskim

Masz prawo nie pracować na lewo!

Szkolenie na temat azbestu