ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

W obiektywie

Nadzór i ratownictwo gazowe

Pochłaniacze przeciwgazowe

Pochłaniacze przeciwgazowe służą do ochrony dróg oddechowych pracownika przed gazami i parami toksycznymi. Jest to sprzęt prosty w użyciu, natomiast ma ograniczenia przy jego stosowaniu. Użytkownik aby dobrać odpowiedni pochłaniacz, musi dokładnie znać atmosferę w jakiej będzie wykonywał pracę a więc rodzaj i stężenie gazów toksycznych.
Użycie pochłaniaczy musi również się odbywać w atmosferze w której występuje minimum 18% tlenu. Z tego ostatniego warunku wynika że pochłaniaczy nie należy stosować pomieszczeniach ciasnych, słabo wentylowanych jak : kotły, zbiorniki, kanały, studzienki itp.
Na zdjęciach przedstawiono pochłaniacz przemysłowy tlenku węgla używany do prac w stężeniach do 2% CO oraz dwa pochłaniacze tzw. "ewakuacyjne" używane wyłącznie do ewakuacji z miejsc w których istnieje możliwość wystąpienia tlenku węgla.

 Dodano: 2015-06-26

Pochłaniacz POG-4K
Przedstawiony na zdjęciu pochłaniacz produkcji FASER pochodzi z 1975 roku. Jego czas ochronnego działania wynosił około 60 minut przy stężeniu do 0,5% CO.
Budowa i działanie podobne jest jak pochłaniacza POG-T1. Usuwanie tlenku węgla odbywało się na warstwie katalizatora - hopkalitu poprzez spalanie CO do CO2.
Ważną rzeczą przy używaniu tego typu pochłaniaczy jest prawidłowe ubranie ustnika. Ustnik należy włożyć do ust i zacisnąć zębami zaczepy ustnika, płetwa ustnika powinna być pomiędzy wargami i dziąsłami. Na nos należy założyć zacisk, aby uniemożliwić oddychanie nosem.  

     [1] [2] [3]     

  poprzedni    powiększ    

Tekst i opis zdjęcia: R. Miś, fot. R. Kozela

  poprzedni    powiększ