ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Historia bhp

Inspekcja pracy

Inspekcja w Lubuskiem

W 1999 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze wydał opracowanie Franciszka Grześkowiaka i Jerzego Szewczyka na temat historii inspekcji pracy na terenie Środkowego Nadodrza i województwa lubuskiego. Książka zaczyna się krótkim przypomnieniem historii ochrony pracy, w tym początków medycyny pracy oraz powstania inspekcji pracy w Europie i na ziemiach polskich. Znalazło się tu również sporo informacji o historii inspekcji pracy w międzywojniu i po II wojnie światowej. Część szczegółowa przypomina wielu zasłużonych inspektorów pracy, działających na Środkowym Nadodrzu. W zamieszczonym przez nas fragmencie książki internauci znajdą m.in. historię inspekcji na wspomnianym wyżej obszarze do roku 1981. Natomiast opracowanie doprowadza historię lubuskiej inspekcji do 1999 r.

 Dodano: 2015-06-26

 

     [1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]      ...[56]

   powiększ   następny  
   powiększ   następny