ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Służba bhp 4.0

 Dodano: 2023-11-27

 

          

      

2022-11-11  

Służba bhp 4.0  

 

8–9 września 2022 r. odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”, zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i ludzie: pracownicy, pracodawcy i służba bhp. O tych zagadnieniach dyskutowano podczas forum – prezentowano problemy i sposoby ich rozwiązania. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Współorganizatorem forum był CIOP-PIB. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Marlenę Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Partnerami forum byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Medycyny Pracy oraz firmy:
– Alfa i Omega,
– Ejendals,
– ELOKON,
– Faraone Poland,
– Filter Service,
– INUTEQ,
– Iturri Poland.

Relacja z forum w listopadowym ATEŚCIE i na Portalu Informacji Technicznej: https://tiny.pl/wwkvc
 

 
  - 1 -