ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Konferencja w Pleszewie

 Dodano: 2023-07-11

 

          

      

2022-07-08  

Konferencja w Pleszewie  

 

28 kwietnia 2022 r. w Pleszewie odbyła się konferencja z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-19 ponownie mogliśmy się spotkać z przedstawicielami instytucji kontrolnych związanych z bezpieczeństwem pracy oraz służbą bhp z oddziału kaliskiego OSPSBHP. Tym razem gościła nas firma FAMOT, która wchodzi w skład koncernu niemiecko-japońskiego, produkująca w Pleszewie obrabiarki do metalu, np. tokarki CLX, frezarki pionowe CMX V, innowacyjne systemy automatyzacji. FAMOT dba o bezpieczeństwo pracy. Podczas zwiedzania firmy pokazano nam hale produkcyjne z właściwie oznakowanymi, szerokimi drogami transportowymi, z idealną powierzchnią. Dobrze oznakowane miejsca usytuowania punktów pierwszej pomocy, sprzętu ppoż.

Część wykładową konferencji zorganizowano w pleszewskim domu kultury zwanym Zajezdnią Kultury. Nazwa niezwykła, bowiem Dom Kultury został ciekawie zaprojektowany i zlokalizowany w zmodernizowanych pomieszczeniach remontowych kolejki wąskotorowej w Pleszewie. Wystąpienia przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej dotyczyły zagadnień, z którymi mamy do czynienia na co dzień: wypadków przy pracy, mobbingu, zagrożeń biologicznych. Natomiast Izabela Spiżak, dyrektor i członek zarządu w firmie FAMOT, w swoim wystąpieniu powiedziała, że mają plany kolejnych inwestycji, np. w zakresie ulepszania procesu montażu obrabiarek, co spowoduje dalszą poprawę warunków pracy.

Henryk Karczowski
 

 
  - 1 -