ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Udane spotkanie służby bhp z uczelni i instytutów

 Dodano: 2022-11-03

 

          

      

2021-11-02  

Udane spotkanie służby bhp z uczelni i instytutów  

 

W dniach 7–8 października spotkaliśmy się z sześćdziesięcioma osobami na seminarium BeNiSz 2021. Seminarium „Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym” zgromadziło służbę bhp z uczelni i instytutów naukowych z całej Polski. Mniej więcej połowa uczestników mogła przyjechać do Krakowa i obradować w sali Pałacu Larischa w centrum miasta, gdzie mieści się Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga część uczestników łączyła się z nami on-line. Udało się to, co jest największą wartością BeNiSza, czyli wymiana doświadczeń, prezentacja różnych punktów widzenia, uzgadnianie stanowisk. Seminarium zostało zorganizowane przez redakcję ATEST we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim – silnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzielił Inspektorat BHP UJ. To jesienne spotkanie beniszowe zostało poprzedzone sesją wiosenną, w całości zorganizowaną on-line (relacja w ATEŚCIE 4/2021). Warto dodać, że tegoroczny BeNiSz był drugim spotkaniem w tym cyklu – pierwsze zorganizowaliśmy w 2017 r. również w Krakowie, w ośrodku UJ w Przegorzałach. Zarówno w 2017 r., jak i obecnie kierownikiem merytorycznym seminarium była Małgorzata Majka kierująca Inspektoratem BHP UJ, autorka artykułów publikowanych na łamach ATESTU, laureatka ZŁOTYCH SZELEK. Jeśli chodzi o tematykę tegorocznego spotkania, to poruszaliśmy tematy ważne nie tylko w uczelniach, m.in.: dostępność budynków, stanowisk pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami (nie tylko niepełnosprawnościami), wypadki przy pracy pracowników i wypadki studentów, ocenę ryzyka, problemy psychospołeczne. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień opublikujemy miesięczniku ATEST. Już w listopadowym numerze omówienie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników służby bhp w uczelniach i instytutach.  

 
  - 1 -