ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Spotkania czwartkowe bez krawata – podsumowanie pierwszego sezonu

 Dodano: 2022-07-24

 

          

      

2021-07-23  

Spotkania czwartkowe bez krawata – podsumowanie pierwszego sezonu  

 

24 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne „Spotkanie czwartkowe bez krawata”, na którym podsumowano pierwszy sezon działalności Zespołu Teams (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.), funkcjonującego w ramach krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Spotkanie prowadził Paweł Kania, który przypomniał początki powstania Zespołu Teams i jak poszczególni członkowie dołączali do zespołu. Pierwsze zdalne spotkanie oddziału OSPSBHP w Krakowie, w którym wzięły udział 64 osoby, odbyło się 6 maja 2020 r. Omówiono wtedy wyniki ankiety na temat pracy w służbie bhp w czasie pandemii. Już tego samego dnia rozpoczęło się kompletowanie Zespołu Teams. 9 czerwca 2020 r. zespół spotkał się oczywiście w aplikacji MS Teams. Było wtedy 10 osób: Justyna Izak-Bialikiewicz, Justyna Bednarczyk, Anna Pająk-Niewczas, Katarzyna Piechota, Roksana Domian, Tomasz Talaga, Mirosław Kruczała, Paweł Furlaga, Michał Fryźlewicz, Paweł Kania.

– Wszyscy mieliśmy głód spotkań i świadomość niepewności sytuacji w jakiej się znaleźliśmy – z powodu pandemii koronawirusa. Byliśmy dla siebie taką małą grupą wsparcia. Przyjęliśmy wspólnie hasło: „Razem możemy więcej!”. 19 września 2020 r. w Dniu Służby BHP poinformowaliśmy wszystkich członków oddziału w Krakowie o naszej inicjatywie. Następnie rozpoczęliśmy cykliczne spotkania – mówi Paweł Kania.

Tematyka spotkań:
– spotkanie z prezes ZG OSPSBHP Elżbietą Bożejewicz;
– eksploatacja urządzeń energetycznych – wymagania dla instrukcji eksploatacji w świetle rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
– spotkanie z prezesem Zarządu Oddziału Waldemarem Dudkiem;
– historia oddziału OSPSBHP w Krakowie w relacjach „ojców założycieli”;
– organizacja bezpiecznej pracy na budowie na przykładzie dokumentacji Porozumienia dla Bezpieczeństwa;
– teamsowe spotkanie wigilijne oddziału;
– wewnętrzne spotkanie Zespołu Teams dotyczące plan pracy do VI 2021 r.;
– analiza stanu bhp jako jeden z obowiązków służby bhp;
– przyszłość służby bhp na podstawie materiału CIOP-PIB „Diagnoza i prognoza rynku usług bhp w Polsce”;
– branżowe dokumentacje wypadkowe;
– prace szczególnie niebezpieczne;
– obowiązki służby bhp w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– lista kontrolna – quasi aplikacja do badania wypadków;
– świadczenia z tytułu wypadków przy pracy dla pracodawców i pracowników;
– sprawozdanie z działalności Zespołu Teams w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

Spotkania w liczbach:
456 – tylu uczestników wzięło udział w naszych spotkaniach;
1905 – tyle minut łącznie trwały spotkania;
35 – tyle średnio osób uczestniczyło w każdym ze spotkań (najwięcej 42 osoby),
15 – tyle odbyło się spotkań czwartkowych.
– Chcielibyśmy podziękować miesięcznikowi ATEST – Ochrona Pracy za cykliczne wpisy o naszej działalności na stronie www i w mediach społecznościowych, które jeszcze bardziej mobilizowały nas do pracy, a koleżanki i kolegów z oddziału krakowskiego do udziału w spotkaniach – dodaje P. Kania.
 

 
  - 1 -