ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

 Dodano: 2022-07-15

 

          

      

2021-07-14  

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy  

 

7 lipca 2021 r. została powołana Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, a jej głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy w różnych branżach na terenie województwa śląskiego.

Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący rady Piotr Kalbron, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, wręczył akty powołania członkom tego gremium. Otrzymali je m.in.: prof. dr hab. Jan Wojtyła – rektor senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP; dr Janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; lek. med. Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor WSSE Katowice; Wacław Czerkawski – przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego; Jacek Strączyński – przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”; Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz – wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk; Krzysztof Stefanek – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych; Beata Kaczmarek – prezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach; Małgorzata Szczęsna – asystent w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dokonano wyboru zastępców przewodniczącego rady, zostali nimi: prof. Jan Wojtyła oraz dr Janusz Michałek. Omówiono działania zmierzające do zmniejszenia zagrożeń w środowisku pracy na terenie województwa śląskiego, a także najważniejsze problemy dotyczące ochrony pracy, pracy zdalnej, form zatrudnienia oraz kontroli przestrzegania prawa pracy. P. Kalbron omówił działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, z uwzględnieniem danych dotyczących wypadków przy pracy, zbadanych przez inspektorów pracy w latach 2018–2020. Na zakończenie posiedzenia przyjęto harmonogram i tematykę spotkań w 2021 r.
 

 
  - 1 -