ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Pracuję, nie hejtuję

 Dodano: 2021-07-20

 

          

      

2020-07-18  

Pracuję, nie hejtuję  

 

ATEST w czerwcu włączył się w trwającą wciąż akcję społeczną „Pracuję, nie hejtuję”, prowadzoną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Oddziały stowarzyszenia mierzą się z problemem hejtu, który w czasie epidemii koronawirusa rośnie w siłę i dotyka kolejnych grup zawodowych – medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodzin.

„Pracuję, nie hejtuję” to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi pracodawców i pracowników na poważny problem społeczno-psychologiczno-prawny, jakim jest hejt oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych. Służba bhp, doradzając pracodawcom, powinna być szczególnie wyczulona na zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia (również psychicznego) pracowników. Powinna też wiedzieć, jak wesprzeć pracodawcę w działaniach profilaktycznych – z poszanowaniem odczuć i próbą dotarcia do motywów zachowań wszystkich stron, w tym osób hejtujących. Akcję szeroko rozpropagowano w mediach społecznościowych. Powstało wiele filmików wspierających inicjatywę (również w formie utworów muzycznych). Wszystkie można zobaczyć na profilu akcji na Facebooku. Projekt został dofinansowany ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki współpracy oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz zaangażowaniu ekspertów i organizacji z różnych dziedzin 22 czerwca zorganizowano konferencję on-line „Pracuję, nie hejtuję”. Konferencja była transmitowana bezpośrednio ze studia Noir Studio w Radomiu – za pośrednictwem serwisu YouTube i aplikacji ZOOM. Prowadził ją redaktor Michał Olszański.
Po krótkim wprowadzeniu Grzegorza Szałasa, prezesa radomskiego oddziału OSPSBHP, głos zabrali specjaliści z zakresu prawa, psychologii, negocjacji, medycyny i bhp, analizując problem hejtu i poszukując rozwiązań. Wśród prelegentów znaleźli się: Dominika Sambor – radca prawny, Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), dr Mateusz Warchał – specjalista psychologii pracy, Katarzyna Wielocha – trener i coach, Agnieszka Mitura – medyk z Francji oraz Anna Sikorska – dyrektor Działu Zasobów Ludzkich w firmie PW Krystian. D. Sambor przeanalizowała hejt w świetle przepisów o dyskryminacji, mobbingu i stalkingu. E. Bożejewicz wyjaśniła, dlaczego służba bhp jest zobowiązana do zwalczania zagrożeń psychospołecznych – w kontekście udziału behapowców w ocenie ryzyka zawodowego, w tym ryzyka psychospołecznego. M. Warchał omówił stosowanie mechanizmów antykryzysowych z zachowaniem zasad równego traktowania. M. Łodzińska odniosła się do sposobów pomocy ofiarom hejtu. NIPiP od początku epidemii zmaga się z dyskryminowaniem, wykluczaniem i zastraszaniem pracowników służby zdrowia i ich rodzin. Aby pomóc medykom, uruchomiono nawet specjalną infolinię, a wsparciem służą psycholodzy i prawnicy. K. Wielocha zaprezentowała techniki wykorzystywane w negocjacjach do rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałaniu hejtowi. A. Sikorska na przykładzie doświadczeń PW Krystian pokazała, jak można skutecznie przeciwdziałać zachowaniom przemocowym w miejscu pracy. Z kolei relacja A. Mitury z Francji uświadomiła, że hejt jest problemem globalnym i może dotknąć każdego, także obywatela kraju uznawanego za jeden z najbardziej tolerancyjnych w Europie.
Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać historie osób, które doświadczyły hejtu osobiście lub problem ten dotknął ich najbliższych – dwa wywiady można obejrzeć na profilu akcji na Facebooku. Zwieńczeniem wydarzenia była premiera utworu muzycznego „Polska kocha bezpieczeństwo” w wykonaniu radomskiego artysty Pawła Mosiołka. Utwór został przygotowany specjalnie na potrzeby akcji „Pracuję, nie hejtuję”, dzięki Fundacji Kultury Bezpieczeństwa.

Organizatorzy akcji namawiają do współpracy zwłaszcza pracodawców, którzy mogą m.in. zamieścić materiały o akcji w widocznych miejscach w firmie, opublikować je w firmowych mediach społecznościowych, wysłać mailing informacyjny do pracowników czy polubić profil akcji na Facebooku i udostępniać posty na swoim profilu, oznaczając je #PracujęNieHejtuję. W akcję może włączyć się każdy pracodawca, pracownik, behapowiec – warto nagrać krótki film z informacją o sobie i powodem wspierania akcji, a następnie opublikować go na swoim profilu na Facebooku oraz przesłać na adres stophejt@ospsbhp.pl

Pracujmy, nie hejtujmy!
 

 
  - 1 -