ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Obradowali liderzy OSPSBHP

 Dodano: 2021-06-11

 

          

      

2020-06-09  

Obradowali liderzy OSPSBHP  

 

3 czerwca 2020 r. – po raz pierwszy w trybie on-line – odbyła się Rada Stowarzyszenia. Rada, w skład której wchodzą prezesi Zarządów Oddziałów pełni rolę doradczą Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Podczas spotkania omówiono sytuację finansową OSPSBHP oraz działalność oddziałów w dobie epidemii COVID-19.

Z uwagi na brak możliwości organizowania zebrań oddziałów komunikacja z członkami zapewniona jest poprzez przesyłanie e-maili z materiałami dotyczącymi m.in. ograniczenia ryzyka związanego z nowym zagrożeniem powodowanym przez wirusa SARS CoV-2 w środowisku pracy. Organizowane są także spotkania on-line, na które oddziały zapraszają ekspertów udzielających porad na temat wprowadzania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podczas spotkań on-line członkowie oddziałów dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzania w zakładach pracy rozwiązań mających na celu ograniczenie narażenia na koronawirusa.

Uczestnikom spotkania została przedstawiona analiza stanu stron www stowarzyszenia, a także funkcjonowanie poczty elektronicznej OSPSBHP. Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, przedstawiła założenia Ogólnopolskiego Konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, który prowadzony jest przez stowarzyszenie przy wsparciu PIP (szczegóły: http://www.ospsbhp.pl/aktualnosci/konkursu-sluzba-bhp---najlepszy-doradca-pracodawcy). E. Bożejewicz omówiła też założenia wirtualnych spotkań szkoleniowych pt. „Pytania do eksperta”. Pierwsze spotkanie w tym cyklu zaplanowano na 15 czerwca. Szczegóły: https://www.facebook.com/events/636905763572074/

W posiedzeniu wzięło udział 33 przedstawicieli z 27 oddziałów OSPSBHP. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że Rada Stowarzyszenia w trybie on-line powinna odbywać się co kwartał, gdyż istnieje potrzeba częstszego kontaktu nie tylko z Zarządem Głównym, ale również z przedstawicielami innych oddziałów.
 

 
  - 1 -