ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Europejskie stowarzyszenie organizacji behapowskich

 Dodano: 2020-03-15

 

          

      

2019-03-13  

Europejskie stowarzyszenie organizacji behapowskich  

 

25 i 26 lutego 2019 r. w siedzibie niemieckiej organizacji zrzeszającej specjalistów zajmujących się bhp i ochroną środowiska – VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit) w Wiesbaden odbyło się spotkanie komitetu rejestrującego ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organizations – jest to europejska sieć organizacji specjalistów w zakresie bhp) w europejskim rejestrze stowarzyszeń. Spośród 23 organizacji zrzeszonych w ENSHPO do komitetu rejestrowego zaproszono Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz organizacje z innych krajów: AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral) z Hiszpanii, SPOSHO (Sociedade Portuguesa de Segurança e Higiene Ocupacionais) z Portugalii, AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) z Włoch, IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) z Irlandii, NAHSW (National Association for Health and Safety at Work) z Bułgarii. Po oficjalnej rejestracji dotychczasowi członkowie ENSHPO będą musieli reaktywować swoje członkostwo.
Dotychczas ENSHPO zarejestrowane było w rejestrze stowarzyszeń w Wielkiej Brytanii. Po zmianie władz ENSHPO, zarząd postanowił przenieść siedzibę do Wiesbaden w Niemczech a ENSHPO zarejestrować w europejskim rejestrze stowarzyszeń, co daje większe możliwości współpracy z Komisją Europejską.
Pierwszego dnia spotkania członkowie komitetu rejestrowego dużo dyskutowali na temat przyszłości ENSHPO, zadań i struktury organizacji. Pojawiło się wiele pomysłów na aktywność członków ENSHPO, m.in. spotkania i dyskusje na temat zadań służby bhp w krajach członkowskich, wymiana „dobrych praktyk”. Ze strony OSPSBHP padła propozycja udziału członków ENSHPO w III Ogólnopolskim Forum Służby BHP, co spotkało się z aprobatą uczestników. Podczas forum podjęta zostanie dyskusja na temat kształcenia służby bhp w krajach UE. Wiąże się to również z wcześniej zapowiedzianym projektem kształcenia ustawicznego, w którym udział zapowiedzieli niektórzy członkowie ENSHPO.
W drugim dniu zatwierdzono nowy statut ENSHPO oraz dokonano wyboru trzech (z ośmiu docelowo planowanych) członków zarządu. Przewodniczącym wybrano prof. Ralfa Gierke (VDSI), wiceprzewodniczącym Claudio Munfortiego (AIAS), natomiast Mireya Rifa Fabregat (AEPSAL) została skarbnikiem. Pozostali członkowie zarządu zostaną wybrani po rejestracji ENSHPO.
Ze strony OSPSBHP w spotkaniu komitetu rejestrującego ENSHPO udział wzięły: Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP i Dagmara Polowczyk – członek oddziału OSPSBHP we Wrocławiu.  

 
  - 1 -