ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Spotkanie ENSHPO w Madrycie

 Dodano: 2019-05-08

 

          

      

2018-05-07  

Spotkanie ENSHPO w Madrycie  

 

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Campus Alcobendas Universidad Europea de Madrid w Madrycie odbyło się 34 spotkanie robocze grupy ENSHPO (zrzeszającej europejskie organizacje behapowskie), której członkiem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Gospodarzem spotkania było hiszpańskie stowarzyszenie AEPSAL (Association of Prevention Studies i Occupational Health), zrzeszające specjalistów z różnych dziedzin, zajmujących się ochroną zdrowia w miejscu pracy.
W pierwszej części spotkania członkowie ENSHPO zostali poinformowani o wyborze nowego prezesa zarządu, którym został prof. Ralf Giercke, wiceprezes niemieckiej organizacji specjalistów ds. bhp VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit), a także o innych zmianach organizacyjnych w zarządzaniu ENSHPO. W drugiej części spotkania obyła się konferencja, której organizatorem było stowarzyszenie AEPSAL we współpracy z Universidad Europea de Madrid. Konferencja dotyczyła ochrony zdrowia w miejscu pracy w różnych obszarach działalności. Mówcy reprezentowali hiszpańskie instytuty zdrowia, pracy i nauki, stowarzyszenia i organizacje, które zajmują ochroną zdrowia w miejscu pracy. Niespodzianką konferencji było wystąpienie przedstawiciela znanego klubu piłkarskiego – D. Jose Maria García Tomás przybliżył organizację ochrony zdrowia zawodników i pracowników klubu Real Madrid.
Drugi dzień spotkania ENSHPO rozpoczął dr Dietmar Elsler z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wyjaśnił m.in., że zbierając dane statystyczne z różnych instytucji, analizując przykłady dobrych praktyk, ankietując pracodawców z krajów UE i przygotowując analizy Agencja przygotowuje tematy ogólnoeuropejskich kampanii z zakresu bhp. Kampanie przygotowuje się z wyprzedzeniem dwuletnim i np. w roku 2020 planowana jest kampania pod tytułem „Zagrożenia mięśniowo-szkieletowe”. Agencja przygotowuje też kampanię związaną z nadużywaniem leków i dopalaczy w czasie pracy.
Angelika Dedopoulou z ESCO PORTAL, prowadzonego przez Komisję Europejską, przedstawiła ESCO, czyli wielojęzyczną europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Klasyfikacja ESCO dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=pl
Wybierając na tej stronie z listy zawodów np. „specjalistę ds. higieny, bezpieczeństwa pracy i środowiska” można dowiedzieć się, jakie wymagania określono dla tego zawodu.
W dalszej części spotkania z członkami ENSHPO Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP wspólnie z Pawłem Rozowskim, pełniącym rolę doradcy ZG, przedstawili propozycję współpracy z członkami ENSHPO w zakresie przygotowania europejskich standardów wiedzy i umiejętności profesjonalistów z dziedziny bhp. Rdzeniem standardu będzie sylabus i książka dla profesjonalistów z dziedziny bhp. Książka zawierałaby całą wiedzę potrzebną do zdobycia kwalifikacji. Będzie też zawierała działania i studia przypadków ilustrujące kluczowe obszary objęte sylabusem do wykorzystania podczas studiowania. Z uwagi na to, że opracowanie nowego standardu jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem, członkowie polskiej delegacji zaproponowali wdrożenie wspólnego projektu z innymi członkami ENSHPO przy wykorzystaniu funduszy z publicznych międzynarodowych mechanizmów finansowania. Pomysł ZG OSPSBHP spotkał się z zainteresowaniem, członkowie ENSHPO zadeklarowali chęć współpracy.
Organizacje zrzeszone w ENSHPO zostały podzielone na regiony w celu zapewnienia lepszej współpracy pomiędzy zrzeszonymi organizacjami. OSPSBHP zostało przypisane do Regionu Północnego, do którego należą również: IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) – Wielka Brytania i Irlandia, NACOT (National Association of the Centres for Occupational Safety & Health) – Rosja, Slovenska Asociacia BOZP a OPP (Slovak Association of OSH and Fire Protection) – Słowacja, Tyoturvallisuuskeskus (Centre for Occupational Safety) –Finlandia,VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit) – Niemcy.
Kolejne spotkanie wszystkich członków ENSHPO planowane jest we wrześniu 2018 r. w Niemczech. Ustalono też zmianę terminu spotkania członków ENSHPO w Polsce. Przewidywany termin to luty 2019 r.
 

 
  - 1 -