ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Bhp to inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo

 Dodano: 2019-11-05

 

          

      

2018-11-04  

Bhp to inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo  

 

10 października 2018 roku odbyła się, organizowana przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską, konferencja „Bhp – czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo”. Konferencję patronatem merytorycznym objął Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, a patronatem medialnym między innymi ATEST – Ochrona Pracy. Dotyczyła bezpiecznego środowiska pracy, jego wpływu na jakość wykonywanych czynności, organizacji pracy i zmniejszenia ryzyka występowania wypadków. Nawiązywała również do wyzwań stojących przed pracodawcami, szczególnie przy postępującej automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Równolegle odbywał się pokaz sprzętu medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy.
Konferencję rozpoczęły wykłady: „Ciecze jonowe jako bezpieczny zamiennik roztworów amin w procesie usuwania dwutlenku węgla z gazów” prof. Adama Rotkegela z Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach dotkniętych rewolucją technologiczną XXI wieku” prof. Waldemara Skomudka, dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. W pierwszym poruszony został temat niskotemperaturowych cieczy jonowych (stopionych soli), które jako nowa klasa rozpuszczalników stanowią zapowiedź rewolucyjnych zmian w dziedzinach rozdzielania, oczyszczania i syntez substancji, w bezpiecznych dla środowiska nowych technologiach. Obecnie instalacja wykorzystująca wodne roztwory amin jest najbardziej popularną metodą usuwania dwutlenku węgla ze spalin. Niestety wiąże się to z zagrożeniami ze względu na niestabilność w wysokich temperaturach, lotność, korozyjność i niebiodegradowalność. Wadą jest również cena, gdyż kilogram omawianej substancji kosztuje około 800 dolarów. W związku z tym prowadzone są badania nad stworzeniem nowych cieczy jonowych, lżejszych i tańszych od dostępnych na rynku. Druga prelekcja dotyczyła innowacyjności w przemyśle oraz jej wpływu na bhp. Innowacja opiera się na związku państwo – nauka – przemysł, dzięki któremu powstają nowoczesne technologie. Profesor W. Skomudek na przykładzie pracowników znajdujących się w gondoli, wykonujących pracę na turbinie wiatrowej, zilustrował nowe wyzwania i problemy, przed którymi muszą stanąć pracodawcy: nowości wiążą się z nowymi zagrożeniami (jak przy pracy na turbinie zapewnić choćby minimum bezpieczeństwa). Bez względu na branżę i zaawansowanie technologiczne należy pamiętać, że bhp jest inwestycją i powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik uzupełnił wyżej wymienione zagadnienia, mówiąc o „Opłacalności nakładów działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zwrócił m.in. uwagę na: „śpiące wypadki”, czyli zdarzenia potencjalnie wypadkowe, ocenę stanowiska pracy, instruktaże stanowiskowe oraz nadzór kierownictwa. Natomiast Jacek Szpilak z firmy Multiserwis zapoznał uczestników z metodą analizy przyczyn wypadków RCA (Root Cause Analysis), która polega na identyfikacji i usunięciu przyczyn źródłowych zdarzenia. Owe przyczyny to „najgłębsze” cechy, warunki, zachowania itd. leżące u podłoża i którym ostatecznie można przypisać powód wystąpienia zdarzenia niepożądanego.
Wśród referatów promujących śoi znalazły się: „Właściwy dobór obuwia a bezpieczeństwo pracy” Kariny Kozołup z PPO Strzelce Opolskie, która scharakteryzowała obuwie bezpieczne, a także „Nowoczesne metody doboru środków ochrony indywidualnej” Leszka Żytlińskiego z Uvex Safety Polska, który przedstawił w nim amerykańskie produkty wprowadzone przez firmę Uvex na polski rynek – specjalistyczne rękawice HexArmor; prelekcja połączona była z prezentacją wytrzymałości rękawic na przecięcia i przekłucia. Inną tematykę podjął Roman Kasperski z firmy BOLD Gliwice w referacie „Odpowiedzialność w zakresie oznakowania ewakuacyjnego, ppoż. i bhp”. Prelegent mówił o obecnie obowiązujących w Polsce wymaganiach dotyczących znaków ewakuacyjnych, stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją, które są zawarte m.in. w normie PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa, określającej zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej. Anna Jakiel oraz Michał Górski, przedstawiciele ITT CERTEX, prezentując „Certyfikację środków ochrony w łańcuchu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników”, poszerzyli poruszoną wcześniej tematykę produktów o wyjaśnienie zasad certyfikacji i omówienie usług certyfikacyjnych oraz szkoleniowych w zakresie wymagań normalizacyjnych i prawnych dla wybranych wyrobów oraz systemów zarządzania organizacjami.
Na konferencji pojawiły się również wykłady odnoszące się do aspektów finansowych: „Miejsce bezpieczeństwa w działalności operacyjnej zakładów przemysłowych. Reasekuracja w eliminowaniu zagrożeń wypadkowych” Macieja Wróbla – koordynatora, starszego inżyniera ryzyka PZU, „Rola ubezpieczenia wypadkowego w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym” Antoniego Malaki – dyrektora oddziału opolskiego ZUS oraz „Analiza kosztów. Ile kosztuje skutek wypadku, a ile kosztowałoby usunięcie jego przyczyny?” Sebastiana Osadzina z firmy SECURA. A. Malaka poinformował o działaniach ZUS na rzecz poprawy warunków pracy oraz możliwości wzięcia udziału w konkursie dla pracodawców na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. S. Osadzin szczegółowo opisał poszczególne wypadki i poniesione koszty, udowadniając, jak bardzo opłacają się działania prewencyjne.
Opolski oddział OSPSPHP już teraz zapowiada przygotowania kolejnej, przyszłorocznej konferencji. Tegoroczna zgromadziła licznych uczestników, korzystających też z porad na branżowych stoiskach. Na stoisku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu można było otrzymać porady na temat prawa pracy oraz bhp, pokazy udzielania pierwszej pomocy prowadził Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Resusmed Centrum Szkoleniowe, a produkty, usługi doradcze i szkoleniowe oferowały firmy PPO Strzelce Opolskie, Uvex Safety Polska, Tarbonus, BOLD.
 

 
  - 1 -