ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Bezpieczeństwo to problem inżynierski, kwity nie wystarczą

 Dodano: 2018-10-19

 

          

      

2017-10-17  

Bezpieczeństwo to problem inżynierski, kwity nie wystarczą  

 

Około stu pięćdziesięciu osób wzięło udział w konferencji „Bezpieczeństwo techniczne maszyn”, poświęconej zasadom kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn, która odbyła się w Częstochowie 12 października 2017 r. Wykładom specjalistów przysłuchiwali się pracodawcy, pracownicy służby bhp i służb utrzymania ruchu, a także studenci Akademii im. Jana Długosza, w której odbyła się konferencja.
Konferencja została zorganizowana przez częstochowski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współudziale: Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie, a także firm ELOKON Polska sp. z o.o., WIELAND Electric sp. z o.o., SECURA sp. z o.o.
Wykłady poświęcono następującym zagadnieniom:
– Rola Państwowej Inspekcji Pracy w nadzorze rynku w odniesieniu do maszyn – Dariusz Sroga, PIP,
– Dobre praktyki w eksploatacji maszyn – Sebastian Osadzin, SECURA,
– Niespełnienie wymagań dotyczących maszyn jako przyczyna wypadków przy pracy – Andrzej Nowak, OSPSBHP,
– Zasady prowadzenia prac modernizacyjnych maszyn – Grzegorz Katolik, UDT,
– Najczęstsze błędy podczas użytkowania maszyn – Artur Lipowicz, AJD,
– Techniczne środki ochronne – Marcin Olszewski, WIELAND,
– Praktyczne funkcje oceny ryzyka. Jak bezpiecznie modernizować maszyny – Stanisław Kowalewski, ELOKON.
Obszernej tematyki konferencji nie sposób streścić w kilku zdaniach. Z wykładów, dyskusji kuluarowych z ekspertami można wyciągnąć generalny wniosek, że w (niewłaściwie rozumianym) bezpieczeństwie maszyn zbyt duży nacisk kładzie się na dokumenty, kwity, tabliczki itp. – w najbardziej powierzchownym sensie. A bezpieczeństwo maszyn to zagadnienie, w którym środki techniczne, rozwiązania inżynierskie wypływają z oceny ryzyka i są potwierdzane deklaracjami zgodności, wzmacniane instrukcjami obsługi, oznakowaniem, szkoleniami, a wszystko to połączone z właściwą eksploatacją, konserwacją i okresowymi kontrolami.
Więcej na temat konferencji w listopadowym ATEŚCIE.
 

 
  - 1 -