ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

O etykiecie biznesu w pracy służby bhp

 Dodano: 2018-04-13

 

          

      

2017-04-12  

O etykiecie biznesu w pracy służby bhp  

 

7 kwietnia 2017 r. w miejscowości Widzino koło Słupska w firmie PLASMET Czechowicz sp. j. odbyło się pierwsze w roku 2017 spotkanie członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Na wstępie prezes oddziału Jarosław Lenkiewicz przywitał członków oddziału, a następnie omówił historię firmy PLASMET, w której pracuje, zaprezentował jej rozwój i osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych PLASMET w 2016 r. zdobył I miejsce w woj. pomorskim w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Dzięki systemowi zarządzania bhp wg PN-N 18001:2004 oraz innym rozwiązaniom, zaangażowaniu zarządu, kierownictwa i służby bhp w ochronę pracy udało się osiągnąć wysoki poziom warunków pracy. W latach 2013-2015 w zakładzie nie doszło do żadnego wypadku przy pracy, pomimo zagrożeń towarzyszących takim procesom pracy, jak tłoczenie czy wykrawanie w metalu przy użyciu pras mimośrodowych.
W dalszej części spotkania Beata Ryjewska, członek oddziału słupskiego, przedstawiła „Etykietę biznesu oraz dress code dla pracowników służby bhp”. Celem prezentacji było przybliżenie zebranym tematyki związanej z komunikacją w biznesie oraz dress code’u. Przypomniano, że etykieta biznesu to międzynarodowo uznany system kurtuazji i form, który służy tworzeniu, utrzymaniu i normowaniu stosunków międzyludzkich w sytuacjach służbowych, a dress code to nic innego jak zasady dostosowania ubioru do okazji. Prelegentka zwróciła uwagę, że pierwsze wrażenie w kontaktach służby bhp z pracodawcami czy pracownikami niejednokrotnie decyduje o charakterze dalszych relacji służbowych. Niestety, wielu ludzi ignoruje tak ważne elementy jak sposób przedstawiania się, uścisk dłoni, kontakt wzrokowy i inne. A należą one do etykiety biznesu, która powinna być opanowana i stosowana bez błędów. Omówiono również zasady precedencji, czyli pierwszeństwa. W procesie komunikacji bardzo ważny jest również wygląd, który wyraża zarówno samoocenę danej osoby, jak i jej stosunek do innych. Benjamin Franklin, powiedział kiedyś: „Jedz dla siebie, ale ubieraj się dla innych”. Poprzez dbałość o właściwy strój możemy okazać szacunek, natomiast niestaranny wygląd i ubiór niedostosowany do okazji może być wyrazem lekceważenia. Nasz wygląd świadczy o nas, ale także o firmie, dla której pracujemy. Ubranie staje się wizytówką statusu społecznego, powagi reprezentowanej firmy i szacunku dla zawodowych partnerów.
Uczestnicy spotkania zwiedzili również główny dział produkcyjny firmy – tłocznię, gdzie zaprezentowana została specjalistyczna linia do tłoczenia z tzw. transferem o nacisku 630 ton. Omówiona została zasada działania linii oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne zabezpieczające pracowników przed zagrożeniami.
W dalszej części spotkania omówiono działania słupskiego oddziału stowarzyszenia w 2016 r. oraz zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła poprawność wydatkowania środków finansowych i prowadzenia dokumentacji finansowej oddziału. Wiceprezes zarządu oddziału Tomasz Tandek przedstawił relację ze spotkania Rady Stowarzyszenia, które odbyło się w ostatnim czasie w Warszawie na temat proponowanych zmian w statucie OSPSBHP.
 

 
  - 1 -