ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 Dodano: 2018-04-30

 

          

      

2017-04-28  

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  

 

Rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, więc upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie pracy jest bardzo potrzebne. Dlatego też każdego roku 28 kwietnia jest obchodzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Także w tym dniu związki zawodowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Temat wiodący obchodów 28 kwietnia w tym roku, określony przez MOP, to „Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bezpieczeństwa pracy”. Obejmuje on sposoby zbierania i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Wg MOP w wielu krajach statystyki dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych są niedoszacowane, niespójne i niedostatecznie szczegółowe. Przepisy dotyczące ich zbierania nie obejmują wszystkich pracodawców, pracowników oraz sektorów gospodarki. Tymczasem rzetelne i pełne dane na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych są podstawą do rozpoznania zagrożeń w pracy i opracowywania skutecznych metod ich eliminacji lub zmniejszania.
Związki zawodowe uznały, że w tym roku zwrócą szczególną uwagę na dyskryminację w pracy promując temat: „Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w pracy dotyka nas wszystkich”. W ten sposób pragną podkreślić potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom szczególnie narażonym na zagrożenia w pracy m.in. z powodu płci, pochodzenia, klasy społecznej i orientacji seksualnej.
Więcej na: http://www.ciop.pl/28kwietnia.

Z okazji Dnia 28 kwietnia, zarówno w Polsce, jak i innych krajach, są organizowane różnorodne wydarzenia (np. konferencje, wystawy, przeglądy filmów, pochody) mające na celu upowszechnianie wiedzy o problematyce dotyczącej bezpieczeństwa pracowników i nowych zagrożeń zawodowych. Przyjmują one skalę międzynarodową, krajową, regionalną lub lokalną. W Polsce odbywają się dzisiaj konferencje, seminaria i spotkania w różnych miastach organizowane m. in. przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy „Budowlani”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcję Pracy.
 

 
  - 1 -