ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie wg. daty zamieszczenia w muzeum.

Kalendarium

Rok 2017

„Bezpiecznie od początku”

Debata na 25-lecie firmy ROBOD

Zakończenie cyklu szkoleń z UDT w Częstochowie

Spotkanie ENSHPO w Belgii

Spotkanie oddziału stowarzyszenia w ENGIE EC Słupsk

25 lat stowarzyszenia w Łodzi

Posiedzenie ZG i Rady Stowarzyszenia OSPSBHP

Spotkanie oddziału w Koszalinie

„Bezpiecznie od początku” w Olsztynie

Laur Bezpieczeństwa w Zielonej Górze

Przedwojenny „Przegląd Bezpieczeństwa Pracy”

O ochronie środowiska w Pile

Sprawozdanie PIP z działalności w 2016 r.

To wcale nie jest zwyczajne oczekiwanie

Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2016 r.

Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami stowarzyszeń bhp

Bezpieczeństwo to problem inżynierski, kwity nie wystarczą

Plakaty „Bezpiecznie od początku”

Cykl szkoleń w UDT

Laureaci o!znak pracy 2017

Zjazd szkoleniowy delegatów MKK NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy

Szczyt podsumowujący kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Nowi zastępcy Głównego Inspektora Pracy

Konferencja „Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników w zakładzie pracy”

Zjazd OSPSBHP nie przyjął zmian w statucie

Konferencja Oficerów Przemysłu

Spotkanie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP

Seminarium oddziału kaliskiego OSPSBHP

Eksploatacja i konserwacja żurawi budowlanych

Podsumowanie konkursów Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku

Zwycięzcy konkursu Healthy Workplaces Film 2017

Przyznano nagrody im. Haliny Krahelskiej

Wyróżnione oddziały OSPSBHP

„Bhp przy stosowaniu substancji chemicznych” – podsumowanie konferencji w Koszalinie

Odprawa szkoleniowa służby bhp Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Duże zmiany dotyczące środków ochrony indywidualnej

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 r.

Chcesz być bezpieczny – zachowuj się bezpiecznie!

Spotkanie oddziału w Częstochowie

Jubileusz 15-lecia WSZOP w Teatrze Śląskim

28 kwietnia – apel do sejmu

15-lecie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

O etykiecie biznesu w pracy służby bhp

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – nowi partnerzy

Szkolenie w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT w Częstochowie

Zmarł Roman Giedrojć

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Roboty pracownikami

System zarządzania bhp przedmiotem debaty oksfordzkiej

Inauguracja roku akademickiego 2017 2018 w WSZOP

Metodyka prowadzenia szkolenia bhp

Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy