ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Współpraca OSPSBHP i UDT

 Dodano: 2018-01-03

 

          

      

2016-12-30  

Współpraca OSPSBHP i UDT  

 

Rok 2016 dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zakończył się działaniem, które będzie owocować w przyszłości: 29 grudnia stowarzyszenie podpisało z Urzędem Dozoru Technicznego list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracujących.
Na spotkaniu w siedzibie UDT w Warszawie Zarząd Główny OSPSBHP był reprezentowany przez Elżbietę Bożejewicz, prezesa ZG i Andrzeja Nowaka, wiceprezesa ZG. Ze strony UDT w spotkaniu udział wzięli: Andrzej Ziółkowski, prezes UDT, Małgorzata Rykowska-Kwiatkowska, dyrektor biura prezesa oraz Maciej Zagrobelny, rzecznik prasowy UDT.
Strony ustaliły, że współpraca obejmować będzie:
– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych,
– podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu wiedzy członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji tych urządzeń,
– wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych, jak również opinii o nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych,
– wzajemne przekazywanie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć nauki, jak również najnowszych trendów tzw. dobrych praktyk,
– wymianę informacji na temat zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania,
– umieszczenie na stronie internetowej bezpośredniego przekierowania, tzw. linku, do strony internetowej drugiej strony,
– podejmowanie innych przedsięwzięć informacyjnych na podstawie bieżących ustaleń pomiędzy stronami, takich jak konferencje, seminaria, szkolenia.
Powyższe uzgodnienia obejmują swoim zakresem całe stowarzyszenie.
Oprócz podpisania listu, strony wymieniły swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie potrzeb legislacyjnych zwłaszcza w zakresie uprawnień i certyfikacji do obsługi urządzeń dozorowanych przez UDT. Ponadto padła propozycja stworzenia forum dyskusyjnego, w którym udział wzięłyby wszystkie instytucje i stowarzyszenia zainteresowane problemem niespójności w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu (10 lutego) rozważy organizację takiego spotkania.  

 
  - 1 -