ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Szkolenie dotyczące legalności zatrudniania cudzoziemców

 Dodano: 2017-05-13

 

          

      

2016-05-12  

Szkolenie dotyczące legalności zatrudniania cudzoziemców  

 

14 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się szkolenie dotyczące legalności zatrudniania cudzoziemców, które zostało zorganizowane przez następujące organizacje i instytucje z Kielc: Okręgowy Inspektorat Pracy, oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Placówka Straży Granicznej, Izba Skarbowa, a także przez Związek Zawodowy „Budowlani”.
Wśród ponad stu dziesięciu uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, pracodawcy, członkowie OSPSBHP i reprezentanci ZZ „Budowlani’. Spotkanie prowadzili prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Kielcach Maja Adamczyk i Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Janusz Czyż. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców, a także przepisy związane z ubezpieczeniem społecznym i opodatkowaniem zatrudnienia.

Zebrani wysłuchali następujących wykładów:
– Kontrola legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium RP – st. chor. Piotr Pawłowski, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,
– Legalność zatrudnienia cudzoziemców – starszy inspektor pracy, specjalista Grzegorz Kwiatek, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,
– Obowiązki pracodawców wobec ZUS przy zatrudnianiu cudzoziemców – zastępca dyrektora ds. dochodów Dariusz Suchorowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział Kielce,
– Należności z tytułu podatku dochodowego przy zatrudnianiu pracowników, w tym cudzoziemców – kierownik samodzielnego referatu podatków dochodowych Jadwiga Rodzeń, kierownik samodzielnego referatu podatków dochodowych i majątkowych Urszula Wrona – Urząd Skarbowy w Kielcach,
– Cudzoziemcy na polskim rynku budowlanym – nowe inicjatywy Komisji Europejskiej i stanowisko związków zawodowych – Jakub A. Kus, sekretarz Związku Zawodowego „Budowlani”.

Na zakończenie spotkania Janusz Czyż wyraził nadzieję, że prawa pracownicze obcokrajowców pracujących na terenie Polski będą szanowane, a inspektorzy pracy będą mieli możliwość prowadzenia skutecznych kontroli w tym zakresie.
 

 
  - 1 -