ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2015 – gala rozdania nagród

 Dodano: 2017-04-22

 

          

      

2016-04-21  

LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2015 – gala rozdania nagród  

 

30 marca 2016 r. w Auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się gala wręczenia nagród „Laur Bezpieczeństwa 2015”.
Jan Kotowski, prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze przywitał gości i przedstawił historię powstania nagrody Laur Bezpieczeństwa. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił nadinspektor pracy Dariusz Dałek, który omówił „Legalność zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski”.
Celem nagrody Laur Bezpieczeństwa ustanowionej uchwałą Zarządu Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze z 31 marca 2014 r. jest szeroka promocja i wyróżnianie pracowników służby bhp, wyróżnianie pracodawców oraz ludzi nauki, techniki, medycyny pracy i innych, którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.
Autorem statuetki i medalu jest zielonogórzanin Robert Tomak, w którego dorobku artystycznym znajdziemy zielonogórskie pomniki Ignacego Łukaszewicza, Matki Sybiraczki oraz wiele innych prac. Każda statuetka i medal są sygnowane podpisem artysty.

Następnie wręczono statuetkę Laur Bezpieczeństwa Zofii Kocińskiej – wdowie po Jerzym Kocińskim, byłym prezesie zielonogórskiego oddziału OSPSBHP, jako wyraz pamięci za jego wysiłek włożony w ponowne zorganizowanie pracowników służby bhp regionu i włączenie ich w działalność stowarzyszenia wspierającego i promującego doskonalenie wiedzy i etykę pracy służby bhp.

W popularyzację nagrody włączyli się partnerzy medialni: Radio Zachód oraz Gazeta Lubuska. Od 4 lutego do 9 marca br. na łamach Gazety Lubuskiej prowadzony był plebiscyt, w którym kandydatów do nagrody zgłaszali czytelnicy. Plebiscyt był też promowany na antenie Radia Zachód. Głosowanie za pomocą esemesów oraz internetu wyłoniło zwycięzców plebiscytu. Dyrektor Marketingu Gazety Lubuskiej Agnieszka Stawiarska wręczyła dyplomy laureatom plebiscytu: I miejsce – Rafał Krakowiak, II miejsce – Piotr Rogowski, III miejsce – Jolanta Welcz.

Kapituła przyznała nagrody Laur Bezpieczeństwa:
– w kategorii „Ludzie nauki i medycyny pracy” wyróżniono dwie osoby: Dorotę Wołoszańską, lekarza medycyny pracy, która ceniona jest za życzliwość, empatię i wiedzę medyczną oraz prof. Edwarda Kowala, pracownika Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, wieloletniego wykładowcę problematyki ergonomii i bezpieczeństwa pracy;
– w kategorii „Bezpieczny pracodawca” statuetkę przyznano Uniwersytetowi Zielonogórskiemu; medale Laur Bezpieczeństwa przyznano Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz firmie Nord Napędy Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli, a wyróżnienie firmie Rockwool w Cigacicach;
– w kategorii „Pracownik służby bhp” wyróżniono trzy osoby: statuetkę Laur Bezpieczeństwa otrzymał Piotr Rogowski, dwa równorzędne medale Laur Bezpieczeństwa otrzymali: Jolanta Welcz i Andrzej Wiater;
– kapituła uhonorowała wyróżnieniami PZU Pion klienta korporacyjnego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze.

Jak wynika z wypowiedzi laureatów i uczestników takie wyróżnienia stanowią motywację do dalszych działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, podnoszą także świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Podkreślano że dzięki temu projektowi mieszkańcy regionu mieli okazję poznać osiągnięcia i kwalifikacje typowanych do nagrody osób, które mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami w zakresie bhp.
 

 
  - 1 -