ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

„Zdrowa praca popłaca” w Olsztynie

 Dodano: 2017-09-29

 

          

      

2016-09-28  

„Zdrowa praca popłaca” w Olsztynie  

 

16 września 2016 r. w Sali Karmazynowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja „Zdrowa praca popłaca”, zorganizowana przez: oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Katedrę Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Partnerami konferencji byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego – oddział w Olsztynie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii społecznej na rzecz promocji zdrowia pracujących pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, której koordynatorem jest CIOP.
Konferencja składała się z dwóch części wykładowych.
W części pierwszej Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB, przedstawiła założenia kampanii społecznej „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, Sabina Kur z WSSE w Olsztynie zapoznała uczestników ze statystyką chorób zawodowych w woj. warmińsko-mazurskim, Adrianna Pannek, radca prawny OIP w Olsztynie, omówiła zagrożenia psychospołeczne i ich wpływ na zdrowie pracujących, Tomasz Gosiewski, dyrektor oddziału UDT, przedstawił zagrożenia przy obsłudze maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, ich wpływ na zdrowie pracowników, a prof. Krystyna Skibniewska, kierownik Katedry Podstaw Bezpieczeństwa UWM, powiedziała o zagrożeniach w pracy w laboratoriach chemicznych. Podczas godzinnej przerwy, która dzieliła obie części konferencji, uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze, uczestniczyć w pokazach i konkursach organizowanych przez wystawców, a także podziwiać wystawę prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego i przygotowaną przez organizatorów sesję posterową.
W drugiej części wykładowej Katarzyna Hildt-Ciupińska z zakładu ergonomii CIOP-PIB przedstawiła temat „Równowaga praca – życie oraz jej związki ze zdrowiem, dbałością o zdrowie oraz zdolnością do pracy”, dr Piotr Siwik, koordynator Oddziału Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, swoje wystąpienie poświęcił poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czy zawsze ruch męczy a odpoczynek regeneruje? – czyli jak chronić swój kręgosłup”, Karolina Pawłowska-Cyprysiak z zakładu ergonomii CIOP-PIB zaprezentowała temat „Ocena zdolności do pracy osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej”, Marek Kopański, specjalista ds. bhp, zapoznał uczestników z dobrymi praktykami z zakresu promocji zdrowia wśród pracowników firmy Dekorglass Działdowo S.A. Jako ostatni wystąpił gość specjalny konferencji Piero Giuseppe Faraone, prezes zarządu FARAONE INDUSTRIE SPA we Włoszech, który również zaprezentował dobre praktyki z zakresu promocji zdrowia wśród pracowników firmy Faraone.
W konferencji wzięło udział ok. 150 uczestników. Po części oficjalnej organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”, którego prace eksponowane były przed salą konferencyjną oraz konkursu „Aktywny BEHAPOWIEC”. Z okazji jubileuszu dwudziestolecia olsztyńskiego oddziału OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, na ręce prezesa oddziału Grzegorza Kulkowskiego złożyła podziękowanie wszystkim członkom za pracę społeczną i wkład w rozwój stowarzyszenia oraz uhonorowała oddział okolicznościową statuetką. Wręczyła też indywidualne podziękowania sześciorgu wybranym członkom oddziału.
 

 
  - 1 -