ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Szkolenie OSPSBHP w Kołobrzegu

 Dodano: 2016-11-25

 

          

      

2015-11-16  

Szkolenie OSPSBHP w Kołobrzegu  

 

W dniach 5-6 listopada 2015 r. w Kołobrzegu odbyło się szkolenie wyjazdowe zorganizowane przez oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Pile i Koszalinie, w którym wzięło udział 40 członków stowarzyszenia.
Seminarium otworzyli: Zygmunt Jeliński – prezes oddziału OSPSBHP w Pile oraz Paulina Pasturczak – prezes oddziału w Koszalinie. Następnie wystąpił Tomasz Opioła z firmy „Capital Safety”, który omówił innowacyjne rozwiązania ułatwiające bezpieczną pracę w przestrzeniach zamkniętych oraz pracę na wysokości. Po prezentacji uczestnicy szkolenia udali się na zewnątrz, gdzie wykładowca zaprezentował mobilne laboratorium Demo Van symulujące upadki z wysokości.
Kolejnym tematem spotkania było użytkowanie wózków widłowych omówione przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego z Koszalina – inspektora Dariusza Knapa. Temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy zadawali wiele pytań prowadzącemu.
Nadinspektor pracy Krzysztof Berus z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie omówił profilaktykę oraz programy prewencyjne, jakie prowadzone są dla pracodawców przez PIP i nie tylko. W dalszej części spotkania wystąpiła firma 3M z pokazem środków ochrony indywidualnej – ochrony układu oddechowego, słuchu i oczu. Zaprezentowane zostało nowe rozwiązanie: E-A-R FIT dopasowujące wkładki przeciwhałasowe do konkretnych pracowników.
6 listopada odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które poprowadził Grzegorz Jęśko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Następnie Robert Krajewski z firmy RINK zaprezentował profesjonalne manekiny treningowe, które w sposób realistyczny symulują człowieka (ofiarę wypadku). Natomiast Artur Możejko z firmy „Procurator” zaprezentował sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Na zakończenie odbył się konkurs podsumowujący wiedzę zdobytą podczas dwudniowego szkolenia. Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów podczas testu sprawdzającego wiedzę otrzymały nagrody w postaci apteczek I pomocy oraz książek.

Paulina Pasturczak, prezes oddziału OSPSBHP w Koszalinie
 

 
  - 1 -